Skip to main content

Egenvårdsprogram

Balans i vardagen

Aggressionshanteringen påverkas också av hur balanserat ditt liv är i allmänhet. Är din vardag balanserad? Gör du tillräckligt med saker som du njuter av? Du kan nu stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kan ändra på för att orka bättre?

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. När du mår bra blir också din vardag smidigare utan några större ansträngningar. Å andra sidan främjas hälsan också genom vardagssysslor och en normal dygnsrytm.

Kom ihåg

Kroppen påverkar psyket och psyket påverkar kroppen. När du tar hand om din fysiska hälsa tar du också hand om ditt psykiska välbefinnande!

Du kan påverka ditt eget välbefinnande med mycket enkla dagliga saker. Motion, välmående och sömn är viktigt!

Att ha kontakt med andra personer och deras närvaro är viktigt, och även kosten spelar en stor roll för sinnesstämningen.