Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är skillnaden mellan aggression och våld?

Aggression är en känsla. Våld är en handling. Det är två olika saker.

Aggression är bara en känsla. Den starka känslan utlöser fysiska reaktioner och olika delar av hjärnan börjar aktiveras, men inget som kan kallas för våld händer ännu.

Våld är en handling som man har bestämt sig för att begå. Även en våldsam handling som begås i vredesmod sker först efter att man fattat ett beslut.

Definition av våld

Våld innebär allt som förtrycker och utnyttjar en annan person. Våld kan riktas mot andra människor, saker eller sig själv.

Våldet kan vara fysiskt, som att slå, sparka eller riva. Att skälla, kalla någon vid öknamn, kränka, trycka ner och förlöjliga någon är exempel på psykiskt våld.

Socialt våld är till exempel att utesluta någon från en grupp och att sprida skvaller. Våld mot saker är till exempel att stjäla något, göra sönder något eller smutsa ner något.

Våldets inverkan på offret

Att uppleva våld påverkar offret på många sätt och på många plan. Offret känner fysiskt att hens kropp inte uppskattas.

Eftersom man också upplever kroppen som ett eget territorium psykiskt sett känns våld som ett obehörigt intrång i det egna jagets sfär. Därför kan offret känna sig mobbat, förtryckt och ovärdigt.

Erfarenheter av socialt våld kan upplevas som ensamhet. Då känner offret sig inte accepterat och känner att hen aldrig passar in.

Nedan kan du se en video där en expert berättar om aggression och hur man hanterar ilska.

Kom ihåg

Aggression är bara en känsla. Våld är en handling som man har bestämt sig för att begå.