Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu genomfört egenvårdsprogrammet för aggression. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis har du hittat tankar och reflektioner i programmet samt övningar som har hjälpt dig att hantera och kontrollera jobbiga känslor.

Det är bra att göra övningar som passar för dig också i fortsättningen. Fortsätt även vara uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Kom ihåg

Tveka inte att söka hjälp om din aggression förvärras eller om du känner att den hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet!

Var får jag hjälp?

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Tveka inte att söka hjälp om din aggression förvärras eller om du känner att den hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet.

Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson om dina känslor. Om du inte har en vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsovårdscentral, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

De avgiftsfria nätterapierna är snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många allmänna problem med psykisk hälsa.

Organisationer och kamratstöd

Mieli rf:s kristelefon erbjuder samtalshjälp, stöd och handledning i kriser och svåra livssituationer. 

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som rör parförhållandet och familjen samt vid livskriser.

Miessakits Lyömätön Linja stöder män som har använt eller är rädda för att de kommer att använda våld.

Maria Akademin stöder kvinnor som har använt eller är rädda för att de kommer att använda våld.

Brottsofferjouren RIKU erbjuder samtalshjälp, handledning och information om vad en brottmålsprocess innebär. Där får man hjälp med frågor som rör besöksförbud och skadestånd samt hjälp med att skaffa ett rättsbiträde.

Kartläggning av övriga problem

Man kan även ha andra psykiska problem utöver aggression. Om du känner att ett annat problem utöver aggression får dig att må dåligt bör du även ta itu med det.

Du kan börja arbeta för att övervinna andra problem antingen samtidigt med det här egenvårdsprogrammet eller först efter att du har slutfört programmet.

Depression

Om du misstänker att du är deprimerad kan du fylla i ett test för depressions och vid behov också bekanta dig med egenvårdsprogrammet för depression.

Rusmedel

Ibland försöker man lindra sina känslor med hjälp av alkohol eller andra rusmedel. Överdrivet rusmedelsbruk kan också vara en utlösande faktor för aggression.

Om du har märkt att du dricker alkohol för att lugna ner dig eller i övrigt känner att din alkoholkonsumtion är överdriven kan du fylla i ett test för riskerna med alkohokonsumtion. Du kan också bekanta dig med egenvårdsprogrammet för mindre alkoholkonsumtion (tillsvidare på finska).

Ångest

Om du upplever att du ständigt är ångestfylld och orolig kan du fylla i symtomtestet för ångest och även bekanta dig med egenvårdsprogrammet för ångest.

Koncentrationssvårigheter

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och att du finner glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för aggression?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.