Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Processen att bli arg

Det är väldigt individuellt hur ilska uppstår och hur man reagerar då man blir arg. Beskrivningen över processen i diagrammet nedan är trots detta allmängiltig.

Från stimulus till beteende

Stimuli

I vanliga fall blir man arg av en anledning. Att bli arg börjar vanligtvis med att man är irriterad över en eller flera saker. Det kan vara irriterande ljud, inande mygg, andras handlingar eller obehag. Man kan inte helt göra sig av med sådana saker som ligger utanför ens kontroll. Ibland kommer man att tänka på irriterande minnen av dåliga händelser.

Dessa olika typer av stimuli leder till att ilskan börjar öka. Det kan även uppstå andra svåra känslor, såsom frustration, hjälplöshet, rådlöshet, skam eller ångest.

Hur stark reaktionen blir beror inte bara på typen av stimuli, utan även på saker som man upplevt tidigare, vilken sinnesstämning man är i och vad man beslutar sig för att göra.

Individen

I den mellersta rutan beskrivs vilka effekter stimulit har på individen:

  • Känslorna hettar till. Man kan till exempel känna irritation, ilska, panik, rädsla, ängslan eller stelna till i kroppen.
  • Det kan kännas som att tiden står stilla och tankarna kan kretsa frenetiskt kring det som irriterar en.
  • Kroppen reagerar på ilskan. Hjärtat slår snabbare, musklerna spänns och man kanske knyter nävarna. Olika stresshormoner såsom adrenalin och kortisol utsöndras.
  • Man kan även bagatellisera problemet i tankarna. Man kan känna ett behov av att tyst och diskret ignorera något eller någon som irriterar en.

Hormonerna kan göra det svårt att lugna ner sig, men reaktionerna eller symtomen lindras ofta om man själv kan vända situationen i en lugnare riktning. Man kan lära sig att lugna ner sina tankar, känslor och till och med kroppens reaktioner.

Beteende

Reaktionerna leder till ett beteende, men detta beteende går att välja. Alla uttrycker sin ilska på sitt eget sätt. Någon börjar skrika, slå på saker eller agera våldsamt. Någon annan drar sig tillbaka för att få vara ensam.

Alla kan också sträva efter självkontroll. Man kan till exempel försöka minnas något trevligt, som en semesterdag eller en trevlig person. Man kan räkna till hundra, lämna platsen, jogga, göra armhävningar eller slå på en boxningssäck.

Stimulus
Individens reaktioner: fysiska reaktioner, tankar, känslor
Beteende

Övning: Att tappa besinningen och dess konsekvenser

Varför?

Att förstå orsakerna som leder till ett beteende och dess följder gör det lättare att i framtiden ta ansvar för sitt beteende och fatta bättre beslut. I denna övning lär du dig att förstå de situationer där dina känslor av aggression uppstår och konsekvenserna av att tappa besinningen.

Hur?

Läs följande frågor. Fundera på eller skriv ner svaren.

Tänk tillbaka på olika stimuli som du har stött på. Det kan till exempel vara en situation, en person, en händelse eller en upplevd orättvisa.

Loading ...