Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Lär dig att kontrollera psykets reaktioner

I vissa situationer är det bättre att behärska sig och inte säga något alls. Man kan även fundera på ifall man hellre vill ha rätt hela tiden eller vara lycklig oftare.

Det är inte alltid en bra idé att omedelbart försvara sig själv, börja argumentera eller rätta till någon annan.

När ett barn, en partner eller en vän ger utlopp för sin stress, trötthet eller frustration är det värt att behärska sig. Även om den andra ger utlopp för sina känslor eller åsikter på ett sätt som är orättvist, irriterande eller till och med kränkande och avsiktligt, så kan det ändå löna sig att hålla huvudet kallt och inte överreagera.

Ifall du märker att en närstående har svårt att kontrollera sina egna känslor och sitt beteende, kan du fatta ett beslut att inte själv reagera starkt känslomässigt i situationen. Ibland är det bättre att bara hålla med och prata igenom saker och ting när ni båda är lugna.

Man behöver inte reagera på provokationer

Det är inte värt att bli provocerad, även om någon försöker få en att bli det. Du kan behärska dig själv, men du kan inte förändra andra. Det lönar sig därför att lära sig att hantera sina nerver, känslor och beteenden. I många situationer är det det bästa valet.

Starka känslor, som när man blir rasande eller sårad, försämrar förmågan att agera rationellt. Även känslostormar är belastande. De tär på en och är utmattande. Det är bättre att fokusera på ett förutbestämt mål eller på tanken att det inte lönar sig att bli irriterad.

Du kan också göra eller tänka på något annat lugnande. Prova vilken självregleringsteknik som fungerar bäst för dig.

Det hjälper inte att skrika

Att skrika är att uppföra sig dåligt. Respons som vrålas fram når inte fram till mottagaren. Det väcker bara fler jobbiga känslor.

Att någon skriker kan leda till att vissa blir rädda och fryser till. De har då svårt som åhörare att ta till sig det budskap som den som skriker vill förmedla, och det leder sällan till insikt eller en önskad förändring i deras beteende.

Man ska även sträva efter att vårda en parrelation och uppfostra barn utan att skrika, eftersom skrik oundvikligen distanserar människor från varandra. Det går att framföra sin åsikt och uttrycka sig bestämt och tydligt utan att skrika.

I videon nedan delar psykoterapeut Mika Lehtonen med sig av tips på hur man förhindrar vredesutbrott.

Övning: Att ställas inför irriterande situationer

Varför?

Självförståelse utgör grunden för att förändra på det egna beteendet. I denna övning får du en uppfattning om hurdan du är när du ställs inför irriterande situationer.

Hur?

Hurdan är du när du ställs inför irriterande situationer?

Håller du dig lugn när du ställs inför följande situation?

Läs exemplen nedan och fundera på hur du skulle reagera.

1. Ett litet barn springer runt och för oväsen i en lokal där det vanligtvis är lugnt. Det finns också en skylt på väggen där det står ”Vi för inte oväsen här”. Hen kastar runt saker och föräldrarna gör ingenting.

Loading ...

3. Du är trött efter en arbetsdag och sitter i bilen i eftermiddagsrusningen. Luftkonditioneringen i bilen är trasig. Det är 25 grader varmt, solen gassar på och hungern kurrar i magen.

Det verkar omöjligt att hinna till den avtalade träffen i tid. Bilkön har inte rört sig framåt snabbare på 20 minuter.

Personen bakom dig har kört länge med helljuset på och tutar då och då. Plötsligt känner du att något stöter till din bil. Hur reagerar du?

Loading ...

4. Trots dina tillrättavisningar fortsätter din 4-åring att vara besvärlig vid matbordet och vägrar att äta. Hen har redan ett par gånger trotsigt visat dig en handsignal som hen lärde sig på dagis. Ditt äldre barn har visat sin tillfredsställelse med detta.

Oljudet ökar. Plötsligt faller en mjölkkartong ut på bordet och mjölken rinner ner på golvet. Hur reagerar du?

Loading ...

5. Din partner är på dåligt humör. Hen är inte nöjd med något och tycker att du gör allt fel.

Hen påminde dig nyss om något du hade glömt veckan innan, trots att ni redan hade rett ut det i helgen. Nu påminner hen dig om hur lik du är en av dina föräldrar: lika dum och klumpig.

Sedan börjar hen pilla på ett för dig viktigt föremål som du just rengjort från störande fingeravtryck. Hur ställer du dig till det?

Loading ...
Loading ...

Det är kanske roande att läsa dessa exempel. Det kan också vara lätt att veta vad man bör göra i sådana situationer.

När situationen är verklig och tråkiga saker händer oväntat, påverkar även tidigare erfarenheter samt ens vakenhetsnivå och blodsockerbalans situationen. Hur lätt det är att ta sig ur situationen och hur länge den pågår har även en inverkan.

Övning: Mina svaga punkter

Varför?

I denna övning lär du dig att märka dina svaga punkter och vet därmed vad du kan jobba på.

Hur?

Läs frågorna och fundera på svar.

Loading ...