Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Lär dig att sätta ord på dina känslor

När en utmanande känsla uppstår förändras hjärnans funktionella tillstånd så att mängden rationellt tänkande minskar och fokus på känslan ökar. Då är det viktigt att få omdömesförmågan att fungera.

När du märker att en känsla väcks, kan du klä den i ord i dina tankar så här: ”Jag börjar bli rasande. Nu känns det i huvudet. Det känns även i händerna. Jag blir stel i nacken.”

Genom att sätta ord på känslorna blir det lättare att tänka rationellt. Att öva på att namnge och beskriva känslorna gör det även lättare att rationellt tänka ut lämpliga och sunda sätt att agera.

Sätt upp egna mål

I detta skede av egenvårdsprogrammet har du troligen redan bestämt dig för att agera på ett sådant sätt att inget dåligt händer, ingenting går sönder, ingen skadas och du inte gör något oåterkalleligt.

Du kan också bestämma i förväg vad du har för mål i jobbiga situationer. Du kan till exempel bestämma att ditt mål är att respektera den andra. Kom ihåg ditt beslut när jobbiga känslor uppstår.

Skriv ner dina mål på en mental klisterlapp. Lyft fram texten i tankarna när känslorna svallar.

Barn och trygghet

När man spenderar tid med barn är ett av de viktigaste målen trygghet. Om barnet känner sig otryggt runt sin förälder är det svårt för hen att vara mottaglig eller lugna ner sig.

Ett av förälderns viktigaste uppgifter är att klart uttrycka och visa för barnet att ingenting farligt är på väg att hända. Att skapa trygghet i uppfostringssituationer är ett viktigt mål och ger kraft för förändring.

Övning: Sätt upp mål

Varför?

När känslan av aggression uppkommer är det lättare för dig att fokusera på ditt mål och handla konstruktivt. I denna övning lär du dig att sätta upp mål för dig själv.

Hur?

Fundera nu på vad som är viktigt för dig i situationer där du håller på att tappa besinningen.

Fundera på vilka mål som hjälper dig när du är mitt uppe i känslan.

Du kan fundera på svaren för dig själv eller skriva ner dem.

Loading ...