Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är aggression?

Känslan av aggression kan uppstå i många olika situationer. Den får kroppen och tankarna att reagera på flera sätt, men den utgör ännu inte en konket handling. Våld däremot är en handling som man har bestämt sig för att begå.

När allt är bra är det lätt att förstå känslor och hur de påverkar handlingar. Alla blir dock någon gång så arga att de inte kan kontrollera sig själva.

Om något plötsligt och oväntat händer eller om man övermannas av trötthet, stress eller jobbiga saker kan man hamna i en sådan känslostorm att man inte kan fatta förnuftiga beslut. Då kan man agera på ett sätt som man senare ångrar.

Man kan också ge utlopp för känslor på nyttiga sätt

Ens ställning som förälder eller som medlem i en arbetsgemenskap, kompiskrets eller hobbygrupp kan också påverka hur lätt man tappar besinningen.

Det är inte lönsamt att tro på påståenden som att ”det plötsligt slår slint i huvudet” eller ”allt blir helt svart”. De flesta kan bestämma sig för att aldrig använda våld mot sig själva eller någon annan. Man kan också ge utlopp för ilska och andra känslor av aggression på sätt som man har nytta av.

Man kan lära sig att hantera sina känslor

Man lär sig att leva med aggression och andra jobbiga känslor under hela livet. Grunden läggs i barndomen och ungdomsåren.

Man kan lära sig om sig själv, sitt agerande och sin attityd oberoende av ålder. Man kan ändra sitt beteende så att det är konstruktivt istället för destruktivt.

Misslyckanden, besvikelser och ogenomtänkta handlingar är en del av livet. Via dem kan man lära sig att agera på ett nytt sätt nästa gång.

Känslor förknippade med aggression:

 • Raseri
 • Avund
 • Stöddighet
 • Hämndlystnad
 • Vilja att vinna
 • Svartsjuka
 • Besvikelse
 • Hopplöshet
 • Skam
 • Hat
 • Ilska
 • Ångest

Kom ihåg

Man kan öva på att leva med känslan av aggression. Aggression är en känsla och alla har känslor. Det som är avgörande är hur man agerar när känslorna tar över.