Skip to main content

Egenvårdsprogram

När uppstår känslan av aggression?

Det är viktigt att redan i förväg identifiera de situationer som är problematiska för en själv. Det är också bra att vara medveten om vilken typ av människor som gör en irriterad.

Man kan förbereda sig på jobbiga situationer i förväg

När man identifierar situationerna kan man förbereda sig i förväg: man kan lugna ner sig och dra sig till minnes de bra sätt att agera man bestämt sig för tidigare.

Det är viktigt att komma ihåg vad målet är och hur man uppnår det. Ofta räcker det att nå en situation som är tillfredsställande för båda parter. Känslotillståndet talar inte om vilka som är de bästa sätten att agera, så därför måste man använda förnuftet istället för känslor.

Det går åt enormt mycket energi till att vara irriterad. Om man redan har dåligt med krafter bör man hellre lugna ner sig och lägga sin energi på vettiga saker.

Situationer där jobbiga känslor uppstår

Kom ihåg

Det går åt enormt mycket energi till att vara irriterad. Om man redan har lite energi är det värt att lugna ner sig själv och spara på krafterna till viktigare saker.