Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar åldern?

Aggressionshanteringsfärdigheterna utvecklas ofta med åldern.

Aggression hos barn

En tvååring ger utlopp för sina negativa känslor och fysiska känningar samt för sin ilska på många sätt: genom att bita, skrika, sparka, slå, spotta och riva. Hen agerar instinktivt, eftersom hen ännu inte har utvecklat några andra färdigheter och sätt att ge utlopp för starka känslor.

De vuxnas uppgift är att trösta, begränsa det destruktiva agerandet och lära ut lämpliga sätt att ge utlopp för sina känslor när man mår dåligt.

Man kan säga till barnet: ”Även om det känns riktigt jobbigt får man inte göra så. Det är riktigt jobbigt nu, men det blir snart bättre. Under tiden kan vi göra något [som intresserar just detta barn] så att du kan få utlopp för dina känslor.”

Senare, när alla har lugnat ner sig, kan man prata med barnet om vad som är fel och vad som är rätt. Det ingen idé att lära en person något medan de är mitt uppe i ett starkt känsloutbrott, oavsett ålder.

Aggression hos unga

Det är svårt för en ung person att skilja mellan rätt och fel sätt att ge utlopp för sin aggression. Om kompisarna tycker att rätt sätt är att ”slå någon på käften” eller förstöra ett föremål är det svårt att agera annorlunda.

Det vore bra om en vuxen, som en förälder, lärare eller hälsovårdare, kunde hjälpa den unga att möta jobbiga känslor och tillsammans med den unga tänka ut vettiga sätt att ge utlopp för den jobbiga känslan.

Våldshandlingar som begås i vredesmod är ett okontrollerat sätt att ge utlopp för aggression. Statistiken visar att majoriteten av alla misshandelsbrott begås mellan 15 och 25 års ålder.

I och med att man växer fysiskt under puberteten blir man också starkare. Slagsmålen kan bli våldsamma, till och med farliga. Ett slag som är tänkt att vara en knuff kan innehålla så mycket kraft att det orsakar stor förödelse.

Mognaden ökar ofta med åldern

Med åldern utvecklar de flesta människor en förståelse för hur man kan och bör ge utlopp för sin aggression. En del lär sig detta på egen hand i ett tidigt skede, medan andra kämpar med det hela livet.

Professionell hjälp vid behov

Alla kan dock lära sig att agera på ett sådant sätt att känsloutbrottet inte resulterar i något som de senare ångrar. Ibland är det klokt att söka professionell hjälp för att kontrollera sin aggression.

Kartläggning av hur de egna aggressionshanteringsfärdigheterna utvecklats

Varför?

Att förstå vad man varit med om och hur situationen ser ut i nuläget utgör grunden för att kunna ändra på sina beteendemönster i framtiden. I denna övning lär du dig förstå hur dina aggressionshanteringsfärdigheter har utvecklats.

Hur?

Besvara följande frågor, antingen genom att fundera över dem eller skriva ner dem:

  • Vid vilken ålder har du haft mest problem med jobbiga känslor?
  • Vem eller vad har lärt dig att hantera dem?
Loading ...