Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika sätt att hantera din aggression.

Man kan lära sig att hantera känslan av aggression. Ett våldsamt beteende är absolut nödvändigt ytterst sällan (som i akuta situationer som kräver fysiskt självförsvar). Alla kan bestämma sig för att till det yttersta undvika att använda våld.

Metoder för förändring

Den goda nyheten är att du kan lära dig att kontrollera dina reaktioner, känslor och handlingar. Du har nycklarna till framgång, eftersom du är den bästa experten på ditt eget psyke.

Till näst får du lära dig metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över överdriven aggressivitet. Vissa metoder kanske du redan känner till, medan andra kan vara nya för dig.

Förhoppningsvis hittar du metoder som passar dig och som du kan tillämpa i vardagen. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Du har alltså redan stannat upp för åtminstone ett ögonblick för att fundera på din situation, och du vill ha en förändring.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur gör man övningarna?

En del övningar tar längre tid än andra.  Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande.

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Du bör lägga de övningar som du tycker är särskilt bra på minnet och återgå till dem längre fram.

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt.

Ingå ändå ett avtal med dig själv: pröva på anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de varit till nytta.

I den här delen får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya ditt sätt att tänka. Gör de uppgifter som känns nödvändiga för dig. Var noga med att lyssna på dina egna inre resurser.