Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hurdana reaktioner uppstår i kroppen?

När känslan av aggression ökar utsöndras specifika hormoner i kroppen. Deras effekt varar ändå inte länge.

Känslan av aggression framkallar reaktioner i kroppen

 • blodtrycket stiger
 • hjärtat slår snabbare
 • händerna svettas
 • musklerna spänns

Hormoner såsom testosteron och adrenalin börjar strömma ut i kroppen, vilket får en att bli på sin vakt. Hjärnan förbereder kroppen för att kämpa eller fly. Då kan man bara fokusera på det som är viktigast och känner ett tvingande behov av att agera. Denna reaktion är nödvändig när ens liv eller säkerhet hotas.

Ge känslorna tid att lindras

Det är viktigt att veta att dessa känslor går över av sig själv. Utsöndringen av hormoner avtar gradvis och deras effekt minskar. Blodtrycket och pulsen sjunker. Tanken blir klarare och man kan bearbeta flera saker samtidigt.

Det behövs tid för att situationen ska bli lättare att hantera. Man kan lära sig att lugna ner sig.

Övning: Hur reagerar du på känslan av aggression?

Varför?

Det är lättare att uthärda reaktionerna när man känner igen dem och kan förutsäga hur de utvecklas. I denna övning får du en uppfattning om vad som händer i din kropp när känslan av aggression uppstår.

Hur?

Tänk tillbaka på en situation där du blev arg.

 • Kommer du ihåg hur din kropp reagerade?
  • Svettades du om händerna?
  • Andades du snabbare?
  • Slog ditt hjärta snabbare?
  • Blev du röd i ansiktet?
    
 • Hur länge varade de fysiska reaktionerna?
 • Var du tvungen att göra något konkret för att lugna ner dig?

Fundera dessutom på om du är rädd för att samma sak kommer att hända igen i en liknande situation.

Loading ...