Skip to main content

Egenvårdsprogram

Självmedkänsla

Självmedkänsla handlar om att acceptera det faktum att alla ibland gör misstag. Acceptans gör det lättare att återhämta sig från nederlag och upprätthåller självkänslan.

Man behöver inte låta sig påverkas av dåliga erfarenheter i all evighet. Man bör inte heller överdriva deras betydelse i tankarna.

Motgångar urholkar ens tro på en själv, speciellt om man är hård mot sig själv. Positiva händelser, beröm, positiv respons och framgångar ökar å andra sidan tron på sig själv.

Att förbättra självmedkänslan

Det är bra att vara medkännande med sig själv. Alla människor försöker, gör fel och misslyckas. Då man misslyckas behövs empati, stöd, uppmuntran och peppning. Det är särskilt viktigt att ha självmedkänsla och acceptans när man har misslyckats.

När man tror på sig själv och uppmuntrar sig själv även i svåra stunder är det lättare att bete sig respektfullt även mot andra. Då hanterar man också motgångar bättre och orkar och vill försöka igen.

Stärk de goda tankarna

Man kan inte helt kontrollera sina tankar och inte heller alltid förutsäga vad man kommer att tänka på till näst. Man kan ändå försöka stärka sina konstruktiva tankar. På så sätt stärker man självmedkänslan och tron på sig själv.

Självförebrående tankar kan snurra i huvudet speciellt när man är trött, har blivit besviken, är under press eller är bakfull. Det lönar sig inte att vrida och vända på dåliga tankar som tär på ens självkänsla eller förstärka dem. Man kan ignorera dem på ett lättsamt sätt – som att trycka på delete och flytta dem till papperskorgen.

Det är värt att lära sig och stärka goda, uppskattande och accepterande tankar som stärker självrespekten.

Kom ihåg

Man kan ignorera negativa tankar om sig själv på ett lättsamt sätt – som att trycka på delete och flytta dem till papperskorgen.