Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Lär dig att kontrollera kroppens reaktioner

Kedjan av händelser där man blir arg, tappar besinningen och sedan agerar är vanligtvis mycket snabb.

När denna händelsekedja utlöses har man inte tid att tänka ut nya lämpligare sätt att agera i den situationen. Därför är det viktigt att i förväg planera sätt att agera och tänka ut verktyg som man kan utnyttja vid behov.

Tänk i förväg ut ett sätt att agera

Tänk ut alternativ för hur du kan agera när du får en stark känsla.

Någon kanske gnisslar tänder eller slår på en boxningssäck, en annan kanske går till gymmet eller ger sig ut på en löptur. Någon lämnar situationen eller ringer en vän eller ett krisnummer. Hitta ett sätt som passar dig.

Det är dock inte alltid möjligt att lämna situationen eller ge utlopp för känslan genom fysisk ansträngning. Då bör man flytta tankarna från irritationen till något som kräver koncentration. Detta leder oftast till att kroppens reaktioner att försvagas något.

I nästan alla situationer finns det ett sätt att agera som inte skadar någon. Fokusera på att vara medveten om och känna hur ditt val känns. Att fokusera på sensationerna och känningarna i kroppen för bort tankarna från det som irriterar.

Varför lönar det sig att dämpa sin ilska?

Se videon och lyssna på vad psykoterapeut Mika Lehtonen säger om ilska och varför man bör fundera på hur man agerar vid ilska.

Kom ihåg

Övergången från ilska till handling är snabb. Därför är det viktigt att i förväg planera sätt att agera och tänka ut verktyg som man kan utnyttja i en svår situation.