Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Känslomätare

För att göra ångest lättare att hantera är det viktigt att först identifiera känslan av ångest och lära sig att bedöma hur intensiv den är. Det lönar sig att använda känslomätaren aktivt i många situationer.

Ta kontroll över känslorna 

Det är bra för barnet att lära sig att alla känslor är värdefulla och har någon funktion. Rädsla och ångest är också viktiga känslor. 

Det är bra att med barnet bekanta sig med alla slags känslor och deras växlingar. Känsloord kan användas naturligt i vardagen. Klä era egna känslor i ord och försök gissa andras känslor.  

På det sättet stöder du ditt barn i att öva känslomässiga färdigheter och visar att känslor är en del av livet. 

Hur känns känslorna? 

Ni kan bekanta er med rädsla och ångest till exempel genom att fundera på hur de kan se ut och vilken lukt, smak eller färg de kan ha. Ni kan också öva på att känna igen känslor genom att diskutera var de känns och vad som händer i kroppen när man känner dem.  

Hur varierar känslornas intensitet?

Det är också viktigt att lära barnet att känslor inte alltid känns lika starka. Ångesten är inte alltid så stark att man har svårt att vara. Vissa saker kan vara bara lite skrämmande. Även den starkaste känslan varar inte heller för evigt. Det kan kännas bra för barnet att märka detta. 

Övning: Känslomätare

Mål 

Barnet lär sig att känna igen sina känslor och variationen i deras intensitet med hjälp av en känslomätare.  

Känslomätaren kan också vara ett bra kommunikationsverktyg. Med regelbunden användning ger det föräldern värdefull information om hur mycket olika saker skrämmer barnet och vilken grad av ångest barnet upplever. 

Anvisning 

Börja använda känslomätaren med ditt barn. Med hjälp av den kan ni bedöma hur starka känslor olika situationer framkallar hos barnet. 

Använd känslomätaren dagligen. Ni kan använda den i alla situationer.  

Användning av känslomätaren i vardagen  

När barnet har förstått idén med känslomätaren kan ni börja öva på att använda den i vardagen. Fråga ditt barn regelbundet hur stark känslan är eller var i en viss situation. Detta ska helst göras dagligen. 

Känslomätaren ska användas speciellt i situationer där 

 • du märker att ditt barn är överväldigad av en känsla 
 • du vet att ditt barn är spänner sig inför något i förväg 
 • du är osäker på hur starkt barnet upplever en given situation. 

Om ni vill kan ni skriva ner känslomätarens resultat i ett häfte eller på telefonen i de situationer ni har bedömt. Då lär ni er att lättare märka vilka saker som i allmänhet påverkar intensiteten av barnets känslor. 

Att göra känslomätaren och öva på att använda den 

1. Skapa tillsammans känslomätare på papper eller kartong. Det finns också en färdig känslomätare i slutet av övningen som en utskrivbar pdf.

Skalan på känslomätaren kan till exempel vara från 0 till 10, där
0 = barnet upplever inte alls denna känsla
10 = barnet upplever känslan extremt starkt
För små barn kan skalan vara mindre, till exempel 0–5. 

Att visualisera skalan med till exempel smileys kan göra det lättare för barnet att bedöma sina känslor.  

2. Prata med ditt barn om vad olika grader av känslan betyder för hen.  
 • Hur känner barnet när hen upplever känslan lite, till exempel 2 eller 3?  
 • Hur märker man att känslan blir starkare? Hur känns det då i kroppen eller psyket? 
 • Hur stark känsla känner barnet att hen fortfarande klarar av? När behövs hjälp från en vuxen? 
3. Efter det kan ni reflektera över hur stark känsla olika situationer framkallar hos barnet. 

Namnge först den känsla som ni bedömer. Ni kan tänka på situationer där barnet nyligen har varit eller snart kommer att vara i.

Om det behövs kan ni använda exemplen nedan som hjälp för att hitta på situationer. 

Vad skulle känslomätaren visa om 

 • vi fick gäster som du inte känner från förut? 
 • du borde gå till skolan utan att veta i förväg vad som kommer att hända under skoldagen? 
 • vi var på väg att börja titta på en film? 
 • du skulle sova över hos en vän eller mormor? 
 • din bästa vän skulle be dig ut och leka? 
 • du skulle ha glömt din skolbok hemma och du borde berätta det för läraren? 

Du kan också berätta för barnet vad din känslomätare skulle visa i dessa situationer. Det är bra för barnet att höra att vuxna också ibland upplever spänning och rädsla.