Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Du har nu lärt dig nya sätt att stödja ditt barn i ångestframkallande situationer. I det här skedet kan du tacka och berömma dig själv och ditt barn för att ni har slutfört programmet samt för de resultat ni har uppnått. Vad kul att du har kommit så här långt i programmet!

Stöd vid förändring

I den här delen får du sätt på vilka ni kan stärka och upprätthålla de resultat ni har uppnått. Du stannar upp för att undersöka vad som kan ligga bakom barnets beteende så att du vet hur du ska reagera på barnets handlingar på ett lämpligt sätt.

Du får också information om hur förändringsprocessen fortskrider och hur du kan stödja er motivation att arbeta.

Föräldraskap och egna resurser

Ditt eget välbefinnande och din ork är grunden för att stödja ditt barn. På följande sidor diskuteras din egen inställning till föräldraskapet och sätt att stödja orken. Vi funderar också på vad som är viktigast i föräldraskapet.

Att söka hjälp är bra föräldraskap. I slutet hittar du information om var ni kan få hjälp om det behövs,om det här programmet inte hjälpte ersituation.