Skip to main content

Egenvårdsprogram

ATT PÅVERKA SINA TANKAR

Ofta är det orostankar som ger upphov till ångestkänslor och som gör att en situation känns hotfull. I följande övningar övar ni tillsammans på att lägga märke till dessa orostankar och granska dem på olika sätt.

Tankarna påverkar beteendet och fysiska känningar i kroppen.

Kom ihåg

Ångestkänsliga barn är extremt skickliga på att märka hot.

De observerar antydningar om fara i sin omgivning. De kan också ägna mycket uppmärksamhet åt saker som händer i dem själva, till exempel känningar i kroppen. 

Barn med ångest har för vana att 

  • tänka negativt eller kritiskt 
  • överskatta risken för negativa händelser 
  • fokusera deras uppmärksamhet på misslyckanden och otrevliga händelser 
  • underskatta sin egen förmåga att klara sig 
  • förvänta sig att misslyckas. 

Orostankar och tankar som lindrar oron 

Tanken påverkar vilken typ av känslor som intensifieras i situationen och hur man själv agerar i situationen. 

  • Orostankar är tankar som matar känslan av ångest.  
  • Tankar som lindrar oron är tankar som lugnar och uppmuntrar.  

Ett exempel på hur orostankar och tankar som lindrar oron kan påverka 

Situation: Pappa är sen

Orostanke: Pappa har råkat ut för en olycka
Känsla: Ångest, oro
Handling: Ringer pappa, går omkring hemma
Tanke som lindrar oron: Pappa måste ha fastnat i en trafikstockning
Känsla: Irritabilitet, frustration
Handling: Fortsätter med det man höll på med

Situation: Att hålla en presentation

Orostanke: Jag kan inte prata, alla skrattar och tycker jag är pinsam
Känsla: Ångest, oro
Handling: Går inte till skolan
Tanke som lindrar oron: De flesta är nervösa för att hålla en presentation.
Känsla: Spänning, lite oro
Handling: Håller en presentation trots spänningen

Identifiera dina tankar 

Det är bra att tillsammans med barnet öva på att identifiera orostankar och hitta tankar som lindrar oron. På det sättet lär ni er att medvetet uppmärksamma olika aspekter av saker.  

Följande övningar hjälper er att identifiera och omforma orostankar.