Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går vi vidare?

Ni har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:29) får du tips på hur du kan ta hand om ditt eget och ditt barns psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att övervinna ångesten. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar er även i framtiden.  

Tillåt dig själv och ditt barn att ha vilodagar och planera kanske till och med in sådana dagar i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i er veckokalender. 

Kom ihåg

Om barnets ångest blir ännu svårare eller om du känner att den påverkar ditt barns funktionsförmåga eller er livskvalitet, tveka inte att söka hjälp! 

Vad ska jag göra om det här programmet inte räckte till? 

När lönar det sig att söka hjälp?  

Det är bra att söka hjälp om barnets symtom börjar störa livet och begränsa aktiviteter som är typiska för barnets åldersnivå. I sådana fall påverkar barnets ångest familjelivet, kompisrelationerna eller skolgången. Om de fortsätter kan de också utsätta för andra problem. 

Det lönar sig också att söka hjälp om symtomen belastar familjens vardag eller om du känner att dina metoder som förälder börjar ta slut eller om dina krafter börjar minska. 

Var kan jag söka hjälp? 

Om ditt barn redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om era bekymmer. 

Om ditt barn inte har en vårdkontakt ska du kontakta rådgivningen, skolhälsovården eller familjerådgivningen. Hjälp för familjens vardag och välbefinnande kan fås hos socialtjänsterna för barnfamiljer. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster. 

Långvarig rädsla och ångest som begränsar funktionsförmågan vårdas huvudsakligen inom den specialiserade sjukvården. Primärvården kan skriva ut en remiss till den specialiserade sjukvården. 

Hurdan är hjälpen? 

Behandlingen av ångest hos barn är individuell. Den kan innefatta till exempel gruppterapier, psykoterapi och andra vårdformer. Vid behov kan medicinering också användas för att stödja annan vård enligt läkarens bedömning. 

Andra nyttiga egenvårdsprogram och länkar 

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i familjelivet! 

Fick du hjälp genom egenvårdsprogrammet för barn med ångest?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.