Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Färdigheter i medveten närvaro

Medveten närvaro kallas också mindfulness. Det innebär att rikta din uppmärksamhet mot det aktuella ögonblicket.

Observation och acceptans av känslor 

Erfarenheter som observerats i övningar för medveten närvaro är till exempel 

 • Vilka känningar har du i kroppen? 
 • Vad förnimmer dina sinnen just nu? 
 • Vilken typ av känslomässigt tillstånd är du i? 
 • Vad tänker du på? 

Vid medveten närvaro iakttar du dina upplevelser precis som de är. Du värderar dem inte och försöker inte ändra på dem. 

Genom att lära barnet medveten närvaro stödjer du barnets förmåga att uppfatta och känna igen sina egna kroppsliga känningar, liksom sina känslor och tankar.  

När man medvetet observerar nuet är det lättare att skilja yttre händelser från sina egna känslor, tankar och känningar.  

Medveten närvaro kan också hjälpa till att dämpa ett starkt känslomässigt tillstånd, såsom ångest. 

Mindfulness-animation för barn

Animationen Tara ja Säihkyvä metsä (Tara och den skimrande skogen, på finska) utspelar sig på en skogsutflykt och introducerar mindfulness-färdigheter för barn. Under animationen görs tre övningar som hjälper till att sänka den egna stressnivån. Syftet med övningarna är att stödja färdigheter i att lugna sig själv och förmågan att observera kroppen och psyket.

Övning: Gör saker medvetet

Mål  

Ni övar er att göra saker medvetet dvs. genom att iaktta sinnesupplevelser. 

Anvisning  

Välj tillsammans med barnet något som ni gör medvetet i några minuter. Ni kan välja ett av exemplen nedan eller hitta på det själv.  

Lägg märke till hur övningen påverkar hur ni känner er. 

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.

 • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor. 
 • Ju mer regelbundet ni övar, desto mer bestående förändringar kan ni uppnå.    

Övningar

Var medvetna om era kroppars ställning just nu 
 • Hur känns det i kroppen? 
 • I vilken kroppsdel känner ni spänning? 
 • Känner ni domningar, kittlande, kyla eller värme? 
 • Låt känningarna vara som de är och konstatera lugnt att de finns. 
Tvätta händerna som om ni gjorde det för första gången. 

Var nyfikna och intresserade. 

 • Hur känns vattnet på huden? 
 • Hur känns tvålen? 
 • Och hur doftar tvålen? 
 • Hur ser vattendropparna ut när de faller från era händer? Träffar ljuset dem? 
 • Hur känns handduken i händerna? 
Studera medvetet något av barnets leksaker 

Tänk er att ni aldrig förut har sett något liknande. 

 • Hur känns leksaken i handen? 
 • Har leksaken olika material eller former? 
 • Är leksaken tung? 
 • Hur doftar leksaken? 
 • Vilken typ av ljud gör leksaken om man tappar den på bordet eller golvet? 

Vad annat kunde ni öva på att göra medvetet?

Loading ...

Övning: Observera omgivningen

Mål  

Du lär barnet att medvetet rikta sin uppmärksamhet mot omgivningen. Övningen bidrar också till att minska överdriven självobservation. Självobservation ökar ångest, särskilt i fråga om rädsla för sociala situationer. 

Anvisning  

Be barnet att sitta bekvämt och ta tre djupa andetag.  

Ni kan göra övningen i alla slags situationer. Att rikta uppmärksamheten på detaljer i omgivningen kan hjälpa barnet att bryta ångestframkallande tankecykler och överdriven självobservation. 

Samla information från omgivningen med hjälp av hörsel-, syn- och luktsinnet

Du kan hjälpa barnet genom att fråga 

 • vilka färger hen ser.  
 • Hur är det med former?  
 • Vilken typ av material har olika ytor?   
Fokusera sedan tyst tillsammans på att lyssna på omgivningen i 1–2 minuter

Dela sedan med er av era observationer om ljud ni hört.  

 • Hörde ni dämpat prat någonstans? 
 • Surrande apparater?  
 • Telefonljud? 
 • Ljudet av rinnande vatten i rörledningar?  
Ni kan också fokusera samma par minuter på dofter från omgivningen

Det kan vara svårt att utnyttja luktsinnet inomhus, men utomhus finns det mycket att observera.  

Till slut kan ni diskutera observationerna ni gjort under övningen

Be också ditt barn att bedöma hur hen känner sig efter övningen.