Skip to main content

Egenvårdsprogram

PÅVERKA HANDLINGAR

Beteendet påverkar kroppens fysiska känningar och dina tankar.

Kom ihåg

Forskning har visat att den mest effektiva behandlingen för ångest är att möta skrämmande saker.

Det betyder inte att barnet ska tvingas göra skrämmande saker eller att hen ska utsättas för farliga situationer.

Varför hjälper det att möta sina rädslor? 

Att möta utmaningar stärker barnets förtroende för sin egen förmåga att hantera skrämmande saker. Gradvis upplever barnet att hen kan göra saker trots ångesten. Hen lär sig att rädslorna inte nödvändigtvis blir verklighet.  

Det räcker ofta inte att hantera saker på tankenivå. Om barnet fortsätter att undvika de situationer hen är rädd för blir de inte lättare. Oro som är relaterad till situationen ifrågasätts inte heller i praktiken. 

Till exempel 

  • Barnet går inte på sina vänners födelsedagsfester av rädsla för att göra något fel och att andra skrattar åt hen. På det sättet får hen inte en chans att märka att festen kan gå bra, i vilket fall oron för att göra misstag till och med kan glömmas bort. 

Förälderns roll för att tämja ångesten 

Föräldern spelar en central roll i att uppmuntra barnet och föregå med gott exempel på beteende. 

Barn är mycket skickliga på att märka om deras föräldrar är oroliga för något. Därför är det viktigt att du också är uppmärksam på hur du själv hanterar att möta rädslor och saker som oroar ditt barn.  

Att hantera sin egen oro 

När ett barn har ångest sätts också förälderns egna förmåga att reglera känslor på prov. Om du märker att du är mycket orolig för ditt barn, kan du bekanta dig med övningen Bedöm dina egna bekymmer i delen Råd för framtiden.  

Du kan också hitta verktyg för att hantera dina egna känslor i egenvårdsprogrammet för ångest för vuxna. 

Kom ihåg

Vid tämjande av ångest sker framstegen planenligt och inom gränserna för barnets egen tolerans.