Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Problemlösning

Ett ångestkänsligt barn kan försöka undvika besvärliga situationer eller lösa problem genom att oroa sig. Dessa är dock inte effektiva sätt. Det är därför det är viktigt att lära sig problemlösning.

Grubblerier är ofta ett försök att lösa problem. Det kan finnas en underliggande idé om att man hittar en lösning om man oroar sig tillräckligt. Det stämmer dock inte. Oron är till stor del fokuserad på vad som kan gå fel. 

Föräldern kanske också försöker undvika besvärliga situationer istället för att lösa dem. Det är viktigt att visa barnet att problem kan lösas och att det finns ett alternativ till oro. 

Problemlösningssteg 

Vid problemlösning ska man fundera flexibelt och realistiskt på alla olika alternativ, inte enbart negativa konsekvenser. 

Effektiv problemlösning består av följande sex steg:

 1. Fastställ problemet. 
 2. Fastställ målet. 
 3. Gör en lista över lösningsalternativ. 
 4. Välj den bästa lösningen. 
 5. Planera genomförandet. 
 6. Utvärdera genomförandet. 

Tumregler för problemlösning 

Börja med ett problem som kan lösas här och nu. 

Senare kan övningen också utvidgas till mer tidskrävande lösningar. Detta görs genom att dela upp lösningen i möjligast små delmål, som löses i tur och ordning. 

Reservera tid för att lösa problemet och anteckna alla steg. 

Noggrann problemlösning kan minska behovet av oro och hjälpa till att utvidga tänkandet. 

Öva på att identifiera problem så att du kan lösa dem i tid. 

Negativa känslor berättar vanligtvis om att det finns ett problem. Om du märker att du eller ditt barn känner till exempel ilska, rädsla eller ångest, försök genast fundera ut vilket problem känslan berättar om. 
 
Om du inte identifierar problemet kan du inte heller lösa det. 

Övning: Effektiv problemlösning

Mål 

Du lär dig att lösa problem på ett mångsidigt och effektivt sätt istället för att oroa dig. 

Anvisning 

Välj ett problem som tynger ditt barn. Öva effektiv problemlösning tillsammans med hjälp av punkterna nedan. 

Exempel 

1. Problem
Nästa veckas tandläkarbesök är skrämmande. Tidigare besök har varit svåra. 

2. Mål
Att besöket skulle gå lättare. 

3. Lösningsalternativ

 • NI hoppar över besöket. 
 • Ni går igenom besöket hos tandläkaren i förväg. 
 • Ni tar med er ett kramdjur som ger trygghet. 
 • En förälder följer med. 
 • Ni berättar för läkaren att barnet är nervös. 
 • Föräldern går inte till jobbet, då blir det inte bråttom på morgonen. 
 • Barnet får en belöning för att ha gjort besöket. 
 • Ni hyr en bil för att komma fram enkelt. 

4. Lösning
Ni går igenom besöket hos tandläkaren i förväg. Ett kramdjur och en förälder följer med på besöket. Barnet berättar för läkaren att hen är nervös. Efter besöket går ni och shoppar tillsammans. 

5. Genomförande
Ni gör de nödvändiga arrangemangen för att lösningen ska lyckas. 

6. Utvärdering
Att diskutera saken i förväg hjälpte. Att gå på besöket var väldigt spännande, men mamma hjälpte mig att lugna ner mig. När läkaren visste om spänningen såg han många gånger till att allt var bra. Besöket gick bättre än väntat, även om läkaren var tvungen att borra. 

Loading ...