Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Ångest är en normal känsla. Alla är ibland spända, stressade, ångestfyllda eller rädda.

Dessa känslor hjälper till att hantera svåra, utmanande, hotande eller farliga situationer. Rädsla hindrar dig från att göra farliga saker. Ångesten hjälper att förbereda dig för kommande händelser. 

Men ångest är inte alltid ​ändamålsenligt eller nyttigt. Barn kan också ha stadier i sina liv som innebär betydlig oro och ångest.  

När oro, spänning eller rädsla hindrar barnet från att delta i aktiviteter som är typiska för åldern eller trevliga lönar det sig att ta itu med ångesten. 

I vilka former kan ångesten visa sig?

  • En obestämd känsla av spändhet  
  • Olika rädslor  
  • Koncentrationssvårigheter och rastlöshet  
  • Sömnproblem 
  • Andningssvårigheter 
  • Hjärtklappning, skakning, svettningar eller yrsel  
  • Bröstsmärtor, magont eller muskelspänningar.