Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är ångest?

Människor kan kalla ångest med många olika namn. Till exempel spänning, oro, rädsla, bekymmer, stress, panik och nervositet är alla ord som kan hänvisa till ångest.

Ångest är en känsla som är en del av det normala livet, precis som glädje, skam eller ilska. Alla upplever ångest ibland.  

Hur är rädsla förknippad med ångest? 

I detta egenvårdsprogram talas, förutom om ångest, även mycket om rädslor. Detta beror på att ångest vanligtvis orsakas av rädsla för något. När föremålet för rädslan identifieras blir känslan av ångest vanligtvis bättre förstådd. 

Varför finns ångest? 

Ångest, såsom andra känslor, har ett viktigt syfte som främjar anpassning. Ångestens funktion är att hjälpa till att hantera utmanande situationer och skydda mot fara. Om du inte skulle få ångest inför någonting skulle du kunna agera på sätt som är farliga för dig eller andra. 

I livet kommer du att stöta på många situationer där det är ändamålsenligt och förnuftigt att reagera med ångest. Till exempel  

  • att bli skrämd i en plötslig situation 
  • att höra om en allvarlig farlig situation 
  • viktiga prov och uppträdanden 
  • konflikter i relationer som är viktiga för en själv 

Hur visar sig ångest? 

Ångest visar sig i kroppen, tankarna och handlingarna. 

Fysiska känningar

Tankar

Handlingar

Fysiska känningar

I en situation som orsakar ångest förbereder kroppen sig för att möta fara. Kroppen förbereder sig för att skydda sig genom att slåss, fly, frysa eller lamslås. 

Då kan andningen bli snabbare eller kännas tung. Pulsen kan stiga och magen kan kännas fylld av fjärilar. 

Fysisk spänning, smärttillstånd och kroppsliga känningar som tolkas som farliga är typiska ångestsymtom. 

Tankar 

När du upplever ångest riktas uppmärksamheten mot potentiella hot. Ofta kan man även tolka sina egna reaktioner starkare än vanligt. Man kanske är rädd för att något dåligt kommer att hända och det är omöjligt att klara det.  

Handlingar 

Man vill ofta undvika ångestframkallande situationer, ibland till och med våldsamt. Olika skyddsåtgärder är vanliga. Sådana kan till exempel vara att undvika ögonkontakt, prata tyst och bära med sig ett föremål som ger trygghet. 

Ångest kan också orsaka att man kontrollerar och försäkrar sig om saker.