Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika metoder för att hjälpa ditt barn att hantera ångesten. Du kan hjälpa barnet att göra saker trots ångestkänslan.

Barnet behöver hjälp och vägledning 

Att öva de färdigheter som behandlas i det här programmet kan jämföras med att lära sig cykla.  

När barnet övar sig att cykla är det viktigt att gå framåt på barnets egna villkor. Hur mycket och hur länge ni måste använda stödhjul och hjälphandtag på cykeln varierar individuellt från barn till barn. Tänk på att det för vissa barn kan vara skrämmande och kräva stora ansträngningar att lära sig att cykla.  

Förälderns uppgift är att skapa en trygg, positiv och uppmuntrande stämning vid övningarna. Det är också bra att komma ihåg att det inte alltid går att skydda ett barn från att falla. Om övningen är på rätt nivå kommer varje försök att utveckla den nya färdigheten vidare.  

Även när cyklingen redan går bra utan stödhjul eller rädsla för att falla kan barnet fortfarande behöva att den vuxna finns där för att påminna om hur man bromsar och om trafikreglerna. På samma sätt behöver ett barn som lär sig hantera ångest också en uppmuntrande vuxen. 

Sätt upp ett mål 

Barnets ångest kan riktas mot en specifik sak, såsom att flyga eller ringa med telefonen. Det är dock vanligare att rädslan riktas mot flera saker. 

Det är bra att bestämma vilken oro som ska tämjas först. Det lönar sig inte försöka fixa allt på en gång. Att övervinna bara en rädsla lär färdigheter som är användbara för andra bekymmer. 

Genom erfarenhet får ni båda en starkare känsla av att ni klarar av det. 

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på er situation. 

Övningarna är indelade i tre områden. Det är bra att börja med övningen 1. Känslomätare och sedan fortsätta till de övningar som passar er situation. Bekanta dig med alla övningar och fundera över vilka övningar som kunde vara användbara för just er. 

I delen Råd för framtiden hittar du övningar där du bekantar dig med särskilda frågor om att vara förälder till ett barn med ångest.

Hur gör man övningarna? 

Vissa övningar kan verka mer utmanande och ta mer tid än andra. För vissa övningar är det viktigt att ni upprepar dem tillräckligt många gånger för att åstadkomma en mer varaktig förändring. 

Det är bra att lägga på minnet de övningar som ni tycker är särskilt bra och att återgå till dem längre fram. 

I följande video (1:34) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet. 

Förändring tar tid 

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre.  

Gå framåt i egen takt när ni möter rädslor, ibland med riktigt små steg. Målet är inte att bli av med all ångest, utan att lindra de svåraste situationerna som mest hindrar vardagen. 

Gör de övningar som ni tycker att ni kan ha nytta av. Respektera dina egna och ditt barns resurser. 

Motivera barnet 

Det kan hända att barnet inte själv är motiverat att jobba för att lindra sin ångest. 

För att barnet ska våga öva nya känslomässiga färdigheter och ta emot stöd krävs mycket finkänslighet, medkänsla och situationsmedvetenhet från föräldern. 

Ert samarbete underlättas om barnet känner att du tar hens bekymmer på allvar. Det är utmanande att samtidigt förstå barnets ångest och stöda och motivera hen till en förändring. 

Motivationen kan väckas och upprätthållas genom att fundera på vad barnet går miste om på grund av ångest. Ni kan också fundera på vad som gör att förändring eller övning känns skrämmande eller väcker oro.  

Kom ihåg

Det hjälper inte barnet att

  • hen tvingas utsättas för ångest  
  • hen erbjuds färdiga lösningar 
  • saker görs för hen 
  • man intygar hen om att det inte finns något att vara rädd för