Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Gör en bekymmerlåda

Vissa barn är ständigt oroliga för olika saker. Då kan begränsning och lagring av bekymmer utanför psyket hjälpa.

Barn kan oroa sig för saker på egen hand eller söka bekräftelse på dem upprepade gånger. Det finns ofta inget utrymme i ett oroligt barns psyke att märka de saker som har gått eller kan gå bra. I det fallet kan det hjälpa att öva på att begränsa oroande till ett visst ögonblick. 

Det är svårt att sluta oroa sig 

Oro kan tyckas nödvändigt för barnet. Ett barn kan till exempel tro att 

  • att oroa sig för saker i förväg kan förhindra den fruktade katastrofen 
  • oro hjälper till att lösa problem 
  • att oroa sig hjälper till att göra saker bättre eller uppnå resultat 
  • oro hjälper till att förbereda sig för eventuell besvikelse 
  • oro är ett uttryck för samvetsgrannhet och omsorg om andra. 

I verkligheten hjälper det inte att oroa sig. Med övningen att begränsa oro kan ditt barn lära sig att märka att inget dåligt händer, även om man ibland låter bli att oroa sig. 

Övning: Bekymmerlådan

Mål 

Ni lärde er att begränsa oron till ett visst ögonblick på dagen. 

Anvisning 

Gör en bekymmerlåda med barnet, där de bekymmer som dyker upp i barnets huvud kan lagras för senare bearbetning. Bekymmerlådan kan till exempel vara en låda, burk eller en väska som finns hemma. Barnet kan också göra lådan själv om hen vill. 

När barnet märker att hen oroar sig för något, skriver ni ner det på ett papper och lägger det i bekymmerlådan. Detsamma gäller om de vuxna märker att barnet ber dem om bekräftelse eller på annat sätt uttrycker oro. I lådan bevaras oron, så att barnet inte ständigt behöver bära det i tankarna. 

Kom överens med barnet om en viss tidpunkt på dagen när de bekymmer som samlats i lådan gås igenom. Tidpunkten ska inte vara för nära läggdags, så att de bekymmer som diskuteras inte stör insomningen. 

Det är viktigt att barnet vet när bekymren bearbetas. Se till att du också reserverar tidpunkten också för dig själv så att du kan vara närvarande för barnet och hens bekymmer.  

Hantera bekymren 

1. Berätta om dina bekymmer 

Bearbetningen av bekymmerlådan börjar med att barnet får berätta om de bekymmer hen har lagt i lådan. Fokusera främst på att lyssna. 

2. Visa förståelse 

Visa barnet att hens känslor är förståeliga. Att förstå ett bekymmer är inte samma sak som att tycka lika. Du kan till exempel säga: 

  • "Inte konstigt att du är rädd för att gå till skolan på egen hand när du tror att du går vilse på vägen."   
  • "Det är förståeligt att du är orolig för krig och klimatförändringar när det jämnt pratar om det i nyheterna." 

Det är bra att kolla med barnet om du förstod hens oro korrekt.  

3. Fundera tillsammans 

En del av barnets oro kan redan lindras av att de får dela den med en vuxen. Om det behövs kan ni fortsätta att bearbeta bekymren, till exempel genom att fundera på följande frågor: 

  • Vilka av problemen kan lösas? För de problem som kan lösas kan ni tillämpa följande övning i egenvårdsprogrammet, Effektiv problemlösning. 
  • Vilka är de saker som talar för oron och vilka mot den? Hur troligt uppskattar barnet själv det är att bekymret kommer att hända? När ni funderar på realismen i oron kan ni använda övningarna Bevis för och emot orostanken och Experiment för insamling av bevis. 
  • Vad kan hjälpa barnet att acceptera de saker hen inte kan påverka? Livet innebär oundvikligen osäkerhet som inte kan elimineras, oavsett hur mycket man oroar sig. Vilka saker skulle barnet vilja fokusera på, istället för att oroa sig för framtiden eller det förflutna?