Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar förälderns reaktioner?

Barnets ångest kan väcka många former av oro och ångest även hos föräldern. Det är förståeligt. För det första är det viktigt att titta på hur förälderns egna handlingar kan påverka barnet. När du är medveten om din egen kommunikation är det lättare att stödja barnet i att övervinna känslan av ångest.  

Identifiera bekymren i föräldraskapet

Barnet behöver medkännande uppmuntran. Det är viktigt att hen vet att du tror att hen klarar sig. Det är också viktigt att lära sig att tolerera misslyckanden och misstag. Det blir lättare för dig att stödja ditt barn i dessa frågor när du först identifierar och bearbetar dina egna bekymmer. 

Förälderns oro kan intensifiera och upprätthålla barnets ångest. Ett exempel på en ond cirkel som orsakas av förälderns oro: 

  • Familjen funderar på en ny hobby för barnet. 
  • Föräldern oroar sig i förväg om barnet kommer att kommer att få ångest i hobbyn. 
  • När en förälder tar hobbyn på tal kommunicerar de spänningen i sitt kroppsspråk. 
  • Barnet känner förälderns oro och känner att det är skrämmande att gå till hobbyn. 
  • Barnet blir oroligt för att börja med en ny hobby. 

föräldern är orolig

oro märks i förälderns kroppsspråk

barnet tolkar kroppsspråket

barnet upplever ångest

Övning: Sannolikheten för förälderns oro

Mål 

Du lär dig att realistiskt reflektera över de bekymmer som ditt barns ångest och mående väcker i dig. Du lär dig uppskatta hur troligt det är att det som upplevs som skrämmande kommer att hända. Du lär dig att skilja mellan de troliga och osannolika konsekvenserna av saker. 

Anvisning 

Välj något gällande ditt barn som oroar dig just nu. 

Fundera sedan på svar på följande frågor.

Loading ...

Identifiera föräldrafällor

När man stöder ett ångestkänsligt barn kan man kanske inte använda sig av samma föräldraskapsmetoder som i andra situationer. Det är vanligt att föräldrar besluter sig för att lösa situationer på sätt som upprätthåller barnets ångest när de upprepas ofta.

Ibland har barnets närstående vuxna olika sätt att reagera på barnets ångest. En förälder kanske lättare ger efter för barnets ångest medan den andra har en hårdare linje.  

Om ni har mer än en vuxen i er familj är det bra att studera föräldrafällorna tillsammans.

Typiska fällor 

Övning: Identifiera dina egna föräldrafällor

Mål 

Du blir mer medveten om dina egna sätt att reagera på barnets ångest. Du funderar på nya handlingssätt för situationer. 

Anvisning 

Bekanta dig med de typiska föräldrafällorna som beskrivs ovan. Fundera därefter på följande frågor 

Loading ...

Kom ihåg

Det är vanligt och mänskligt att falla i föräldraskapets fällor. Det gör ingen till en dålig förälder. Det betyder inte heller att du har orsakat ditt barns ångest. 

Du kan faktiskt gratulera dig själv om du märker att du fallit i en föräldrafälla. Du blev medveten om dina egna handlingar. Så du håller redan på att utvärdera dina egna handlingar och göra en ändring. Kom ihåg att arbetet fortsätter resten av livet och behöver inte någonsin bli klart. 

Barn kan också uppleva sina föräldrars handlingar på väldigt olika sätt. Det finns inte bara ett rätt sätt att handla. Ett visst handlingssätt kan passa ett barn, men inte ett annat.