Skip to main content

Egenvårdsprogram

Identifiera bakgrunden till ditt barns beteende

​​​​​Ibland kan det vara svårt att skilja på om ett barns beteende beror på ångest eller olydnad.

Det är viktigt att känna igen om olydigt beteende orsakas av ångestrelaterat undvikande. Vissa barn kanske föredrar att hamna i trubbel snarare än att möta en svår situation.  

Förälderns reaktion på barnets utmanande beteende har en betydande inverkan på utvecklingen av konfliktsituationer och att hitta en lösning. Om det finns ångest bakom beteendet ska du hjälpa barnet att bearbeta ångesten, inte bestraffa barnet.  

Försök att se bakom beteendet 

Det är viktigt att försöka förstå vad som ligger bakom barnets beteende. Det lönar sig för föräldern att fundera på om det finns en orsak till barnets undvikande eller krångliga beteende. Finns det till exempel något i situationen som skrämmer barnet och kan förklara barnets beteende?  

När föräldern vet vad det handlar om är det lättare för hen att svara på barnets känsla och hjälpa barnet att lösa situationen. 

Ångest eller rädsla som orsak till beteendet 

  • Barnet är rädd för att hissen kommer att gå sönder. Därför går barnet inte med på att ta hissen, även om ni har mycket att bära.  
  • Barnet är rädd för att andra kommer att skratta om de ser hen klä av sig. Därför går barnet inte med på att simma i skolan, trots att hen är en skicklig simmare.  

Fördelar som orsak till beteendet 

Barn kan lära sig att man genom att vädja till ångest kan få en mängd olika eftergifter. Det är bra att överväga om barnets motstånd eller undvikande av skyldigheter handlar om ångest eller inte. 

  • Barnet har märkt att hen får lov att stanna hemma om hen berättar för föräldern att det är svårt att gå till skolan. På morgonen är barnet trött eftersom hen chattar med sina vänner på kvällen och inte går i säng i tid. Då vädjar barnet ibland till ångest för att få stanna i sängen på morgonen. 
  • Barnet har inte lust att göra hushållssysslor. När föräldrar ber hen att göra något, säger hen att hen inte kan på grund av ångest. 

Ett barn med ångest behöver också gränser 

Barn som lider av ångest behöver också gränser och konsekvens. Det är viktigt att barnet lär sig att ta åldersanpassat ansvar för att sköta även otrevliga saker. Gemensamt överenskomna spelregler skapar trygghet.  

Hur ska man agera i en känslostorm? 

När känslostormen pågår är det ingen idé att försöka prata rationellt. Man kan istället försöka lugna situationen på andra sätt, till exempel lugn närvaro och beröring. Att skada sig själv eller andra är aldrig acceptabelt, inte ens under känslostormar. 

Om det inte är ångest 

Om du misstänker att ditt barns beteende handlar mer om olydnad eller trots än ångest, kan du hitta verktyg som passar er situation i Egenvårdsprogrammet för barn med utmanande beteende

Övning: Att skilja mellan ångest och olydigt beteende

Mål 

Du lär dig att skilja på om ett barns beteende handlar om ångest eller olydnad. 

Anvisning 

Välj en situation där ditt barn har motsatt sig att göra något. Besvara följande frågor på basis av den. 

Loading ...