Skip to main content

Egenvårdsprogram

PÅVERKA KROPPEN

I följande övningar presenteras metoder som baserar sig på kroppen och medveten närvaro och som hjälper till att slappna av och tolerera ångest.

Fysiska känningar påverkar tankarna och beteendet.

Kom ihåg

Ångest känns i kroppen.

Genom att påverka känningarna i kroppen kan man påverka känslor, tankar och handlingsimpulser. Därför hjälper även kroppsliga metoder när man har ångest. 

Ju mindre barnet är, desto mer övergripande känns och syns känslorna. Kroppsliga metoder fungerar ofta för barn, eftersom de är konkreta och funktionella. Ibland är det lättare att göra än att bara tänka.  

Lär barnet om kroppens signaler 

Det är bra att lära barnet att kroppen ger viktiga ledtrådar. Genom att lyssna på dem kan man lära sig mycket om sig själv.  

Barn och vuxna kan misstolka kroppens signaler. När man är rädd eller har ångest kan man få ont i magen, bli svettig eller kall eller känna sig torr i halsen. Då kan man felaktigt tro att man håller på att bli sjuk. I verkligheten signalerar kroppen att situationen är belastande och det skulle vara bra att lugna sig. 

Man kan tillsammans med barnet reflektera över vilken typ av känningar som känns i kroppen i olika situationer. Vad kan känningarna berätta om?  

Hur påverkar ångesten känningarna i kroppen? 

Vissa barn upplever ångest framför allt som kroppsliga känningar. Kroppen kan så att säga vara i larmtillstånd hela tiden. Detta leder till fysiska symtom, såsom magont, huvudvärk, andningssvårigheter och tryck i bröstet. 

Barnet kan också vara känsligt för att observera sin kropp och dess känningar. Olika kroppsliga känningar kan i sig orsaka ångest hos barnet. 

Barnet kan  

  • tolka dem som ett tecken på att något är fel, till exempel att en allvarlig sjukdom har brutit ut 
  • vara rädd för att de syns utåt, till exempel som rodnad. 

Det är nyttigt för dessa barn att de 

  • får information om att kroppens reaktioner är ofarliga 
  • lär sig att rikta sin uppmärksamhet mot andra saker och inte fastna i överdriven självobservation. 

Öva kroppsliga metoder 

Följande övningar för att lugna ner sig kan vara till hjälp när barnet har ångest eller är rastlöst. Övningar kan också hjälpa barnet att somna, särskilt om barnets oro är mera framträdande på kvällarna. 

Ni kan bekanta er med alla övningar eller bara välja de som verkar mest användbara. 

Det lönar sig att först göra övningarna i stunder då barnet inte har stark ångest. Då lär sig barnet idén med övningen och kan också tillämpa den bättre i situationer som skapar ångest.  

Kom ihåg att det krävs många repetitioner för att lära sig nya färdigheter!