Skip to main content

Egenvårdsprogram

Upp- och nedgångar med att lära sig nya saker

Förhoppningsvis hittade ni verktyg och övningar i det här programmet som ni tycker är användbara och som ni kan använda för att hantera ångestkänslorna och få dem bättre under kontroll.  

Övning ger färdighet 

Liksom vid all inlärning av nya färdigheter är det viktigt att fortsätta öva, också i fråga om färdigheten att hantera ångest. När ni först övar er att använda de verktyg som ni fått i detta program i enkla situationer, hjälper de småningom dig och ditt barn också i besvärligare situationer där känslorna håller på att ta över.  

Övning kan jämföras med att lära sig simma 

När du lär dig simma måste du lära dig tekniken på grunt vatten och sedan kan du träna på djupare vatten under trygga förhållanden. När dina kunskaper är tillräckligt goda kan du också simma i mer krävande förhållande, t.ex. på platser där fötterna inte når botten. 

När ett barn ständigt deltar i situationer som är spännande, men inte oöverstigliga, ökar hens självförtroende och färdigheter. 

Ivern att lära sig tämja rädslorna kan dock avta om framstegen inte sker som man hade hoppats. Motgångar hör till livet och är en oundviklig del av vägen mot bestående förändringar. 

Ångesten minskar hur som helst gradvis. Ökningar, minskningar och platåer hör till saken. 

Det är viktigt att komma ihåg målet och fortsätta färden mot det. 

Kom ihåg belöningar 

Särskilt i början kan träningen vara ansträngande. Därför är det viktigt att du belönar både dig själv och barnet på något lämpligt sätt efter att ni har övat på en viss färdighet till exempel i en vecka. 

Tänk ut en lämplig belöning åt dig själv och ditt barn. Exempel på belöningar är en gemensam lek- eller spelstund, en skogsutflykt, en cykeltur eller ett besök i barnets favoritpark. Det viktiga är att hitta något som passar er och som ni båda njuter av.  

Det är också viktigt att komma ihåg att ni inte behöver börja använda alla verktyg genast. Det mest effektiva sättet att använda metoderna är att öva dem steg för steg. Det är bra att vara överseende och empatisk när det gäller att lära sig och etablera nya färdigheter. 

Anteckna positiva upplevelser 

När du går framåt är det bra att vara uppmärksam på framgångar och anteckna positiva upplevelser. Du kan också anteckna allt nytt som ni kan göra när barnets ångest inte längre begränsar ert liv på samma sätt som tidigare. 

Det kan vara en god idé att också anteckna observationer av vad som hjälpte er att hantera besvärliga situationer bättre.  

På detta sätt stärker du den positiva upplevelsen av framsteg och lärande och förankrar färdigheterna i vardagen. Samtidigt skapar du en resursbok som du kan läsa för att återfå hopp om att lyckas, när ni stöter på motgångar. 

Kom ihåg

Om det skulle vara enkelt att lösa ångest som orsakar besvär i vardagen, skulle inga vårdprogram behövas. 

De metoder som ni fått öva i programmet är effektiva när det gäller att lindra ångest hos ett litet barn. När ni använder dem aktivt, stödjer du ditt barn och det är också mycket sannolikt att ni gör framsteg tillsammans.