Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur pratar man om ångest med barnet?

Det är viktigt att bekanta sig med känslan av ångest med barnet, liksom vilken typ av situationer som väcker ångest eller rädsla hos barnet. På så sätt lär sig ditt barn att bättre förstå sina egna erfarenheter. Det är också bra att berätta för barnet att hens symtom är vanliga och kan påverkas.

Diskutera om barnets upplevelse   

När ni tillsammans granskar barnets ångest hjälper det er båda att 

  • bättre förstå känslan av ångest och de faktorer som bidrar till den 
  • bli mer medvetna om situationer som väcker ångest hos barnet 

Samtidigt visar det barnet att andra också har liknande erfarenheter.

Genom diskussionen kan du

  • visa intresse och identifiera dig med barnets upplevelse 
  • skapa tro på att kunna övervinna problem.

Var uppmärksam på barnets känslomässiga ordförråd 

Ofta kan barn inte klä sina känslor i ord som vuxna kan. Ett barn kan prata om ångest på andra sätt än att säga att något är oroande eller skrämmande för dem.  

Ett barn kan till exempel säga att de "inte gillar" att göra något eller att något "irriterar" dem. Det kan fortfarande handla om ångest. Det kan ibland vara svårt att få reda på barnets känslor. Det kan skapa osäkerhet hos både dig och ditt barn.   

Svårigheter att känna igen eller sätta ord på känslor är ändå inte ett hinder för övningen. Snarare tvärtom: barn har ofta stor nytta redan av att öva på att känna igen sina känslor.  

Information om rädslor och ångest för barn 

Nedan finns några tips om hur du diskuterar ångest och rädsla med ditt barn. Ni kan läsa texten tillsammans. Du kan också låta barnet bekanta sig med den själv.