Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika metoder för att hantera symtomen på din depression samt främja ditt eget välbefinnande.

När man är deprimerad är det ofta svårt att se längre än någon dag framåt, och man kan tappa motivationen att ta hand om sig själv. I den här delen får du stöd och information om vad du kan göra för att förbättra ditt välmående.

Metoder för förändring 

Den goda nyheten är att du kan lära dig att hantera dina depressiva symtom. Du har själv nyckeln till framgång, eftersom du själv är den som känner dig bäst.

Du kommer till näst att lära dig metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll på de depressiva symtomen. Vissa metoder kanske är bekanta, medan andra kan vara nya för dig.

Förhoppningsvis hittar du metoder som passar dig och som du kan använda i vardagen. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Det är tydligt att du har stannat upp för att reflektera kring din situation och vill ha en förändring.

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mer krafter att genomföra en ändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt.

Ingå ändå ett avtal med dig själv: pröva på anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de varit till nytta.

I den här delen får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya dina sätt att tänka. Gör de övningar som känns nödvändiga för dig. Var noga med att lyssna på dina egna inre resurser.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningar går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur gör man övningarna?

En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande.

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återkomma till längre fram.

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.