Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Från ord till handling

Reflektera en stund över hur du skulle vilja att ditt liv såg ut om ett halvår eller om ett år.

Vad skulle du vilja göra? Hur skulle du vilja tillbringa dina dagar? Vad skulle du vilja göra på din fritid? Vilka bra saker skulle du vilja ha i ditt liv? Visualisera och fantisera fritt och skriv ner dina drömmar.

Övning: Visualisera ett meningsfullt liv

Mål

Du förstår tydligare vad du vill ha ut av livet. Du hittar också saker som du kan börja jobba mot att uppnå.

Anvisning

Reflektera över hur du skulle vilja att ditt liv såg ut i framtiden. Vad skulle du vilja göra? Hur skulle du vilja tillbringa dina dagar? Vad skulle du vilja göra på din fritid? Vilka bra saker skulle du vilja ha i ditt liv?

Visualisera fritt och skriv ner dina drömmar. Drömmarna och sakerna du har skrivit ner kan vara små eller stora beroende på din livssituation.

Mitt framtida liv:

Loading ...

Efter uppgiften

Stanna upp och reflektera över vad det är som hindrar dig från att göra det du just visualiserade. Finns det något som du skulle kunna jobba vidare med?

Fundera ur ett vidare perspektiv över alla möjligheter som skulle kunna finnas i ditt liv. Vad finns det för något som skulle kunna berika ditt liv?

Olika alternativ på möjliga aktiviteter:

  • föreningsverksamhet
  • ideellt arbete
  • kurser på medborgar- och arbetarinstitut
  • fritidsföreningar
  • studier eller förberedande utbildning
  • återgå till arbetslivet, till exempel med lättare arbete, om du är sjukskriven
  • FPA:s rehabiliteringskurser

Det finns mycket information och tips att tillgå om olika möjligheter. En bra idé är också att titta på din egen stads och olika föreningars webbplatser. På biblioteken finns mycket självhjälpslitteratur som kan ge nya tankar och insikter.