Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilket samband har alkohol med depression?

Det kan vara svårt att se sambandet mellan rusmedelsbruk och att nedstämdhet, ångest och irritation ofta ökar. Att använda rusmedel försämrar ofta sinnesstämningen och upprätthåller depressionen. Det kan även kännas mer lockande att använda rusmedel då man är deprimerad.

Att dricka mycket alkohol kan leda till att en depression lättare bryter ut. Alkohol försämrar sinnesstämningen och gör att depressionen upprätthålls. Att vara deprimerad kan sänka tröskeln för att använda alkohol eller andra rusmedel, eftersom det kan kännas som att man då mår bättre för en stund.

Vilka skadliga effekter har alkohol?

Vad finns det för kännetecken på problematisk alkoholkonsumtion?

När alkoholkonsumtionen ökar blir de skadliga effekterna tydliga. Här nedan finner du några tidiga tecken på problematisk alkoholkonsumtion.

Läs följande frågor. Svara på dem utifrån hur det har varit de senaste tre månaderna. Var ärlig mot dig själv.

  1. Har du vaknat och märkt att du inte kommer ihåg saker du gjorde dagen innan, när du var berusad?
  2. Har du bråkat med anhöriga om ditt drickande?
  3. Har du märkt att dina händer darrar efter att ha druckit kvällen innan?
  4. Har du känt skuldkänslor på grund av ditt drickande?
  5. Har du dagen efter skämts för hur du betedde dig när du drack?
  6. Har du blivit sen till jobbet, eller har ditt jobb på annat sätt blivit lidande på grund av din alkoholkonsumtion?
  7. Har du druckit alkohol direkt på morgonen för att lugna nerverna eller bota en baksmälla?
  8. Har du någonsin känt att du inte kan sluta dricka?
  9. Hanterar du negativa känslor eller stress med hjälp av alkohol?
  10. Har du misstänkt att du börjar bli beroende av alkohol?

Om du svarade ja på någon av frågorna bör du stanna upp och reflektera över din alkoholkonsumtion. Finns det anledning att minska på drickandet? Ju fler frågor du svarade ja på, desto viktigare är det för dig att ändra på dina alkoholvanor.

Även om du fortfarande har ringa symtom bör du fundera över hur många alkoholportioner du dricker. Överstiger du riskgränsen så mycket att du kan drabbas av hälsoproblem?

Hälsobesvär utvecklas vanligtvis långsamt och man märker inte alltid nödvändigtvis av dem, innan de har orsakat skada.

Kom ihåg

Det är svårt att behandla depression om man konsumerar mycket alkohol. Om man dricker för mycket alkohol bör man söka hjälp.

Bedöm din alkoholkonsumtion

Bedöm din alkoholkonsumtion med AUDIT-testet. Fundera samtidigt över om din alkoholkonsumtion påverkar din situation och dina symtom.