Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. Det är en sjukdom där man uppvisar olika typer av symtom under en längre tid.

Se videon (4:17) “I had a black dog, his name was depression” (på engelska, textad till finska) som handlar om depression och att tillfriskna (WHO, översättning  Föreningen för mental hälsa i Finland).

Beroende på hur länge man haft symtom och hur svåra de är delas depression in i:

  • lindrig depression
  • medelsvår depression
  • svår depression.

Det är viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt och att man påbörjar behandlingen i tid. Om depressionen blir långvarig försämras funktionsförmågan och livskvaliteten, och det blir svårare att tillfriskna.

Depression förekommer i alla åldersgrupper – från barn till åldringar. Här nedan ser du statistik på hur vanligt det är med depression.

Så många lider av depression:

  • Ungefär 0,5–1 % av alla barn under skolåldern och ungefär 2 % av alla barn på lågstadiet
  • Ungefär 15–20 % av alla ungdomar
  • Ungefär 5 % av alla vuxna under en viss tidpunkt och 20 % i något skede av livet
  • Ungefär 12 % av alla åldringar
  • Ungefär 1 % drabbas av depression under den mörka tiden på året (höst- och vinterdepression)
  • Ungefär 10–15 % av kvinnor som fött barn drabbas av förlossningsdepression (postpartumdepression).

I videon (1:43) berättar personer som har upplevt depression vilka tankar som har gett dem hopp och hjälpt dem att bli mera skonsamma mot sig själva och sina känslor.