Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Reflektera över saker i ditt liv som är betydelsefulla

Det kan vara svårt att navigera framåt ifall man inte har någon karta eller kompass som visar var man är nu och åt vilket håll man ska.

Ett av symtomen på depression är att saker som tidigare har varit viktiga förlorar sin betydelse och att man tappar riktningen i livet och att det man gör inte längre känns meningsfullt. Då kan det hjälpa att stanna upp och fundera på mål och saker som man själv tycker är viktiga.

Att sträva mot saker man själv tycker är viktiga gör det lättare att tillfriskna från en depression. Med hjälp av följande verktyg kan du fundera på dina egna mål och planera sätt för att uppnå dem.

Betydelsefulla saker och värderingar i livet

Betydelsefulla saker och värderingar i livet är viktiga saker som vi tycker att det är värt att sträva efter i vårt liv. Det kan till exempel handla om saker i en parrelation, i familjelivet, arbetslivet eller fritiden. Alla människor värdesätter olika saker, och det finns många saker man kan värdesätta.

Den kultur vi lever i påverkar våra värderingar, men alla har ändå sitt eget värdesystem. Det är viktigt att stanna upp inför sina värderingar, eftersom det ibland blir så att man lever som man tror att man “borde” leva.

Det är viktigt att reflektera över vad man själv verkligen värdesätter.

Det är vanligt att man som deprimerad kanske inte orkar agera enligt sina värderingar. Trots att man värdesätter sina vänskapsrelationer har man kanske inte ork för att träffa sina vänner.

När livet har tappat sin mening kan man åter skapa mening genom att reflektera över vad man värdesätter. Det kan funger som en vägvisare mot det liv man skulle vilja leva.

Stanna nu upp inför den här uppgiften och reflektera över vad som är viktigt för dig och vilka saker du värdesätter.

Övning: Betydelsefulla saker i mitt liv

Mål

Du klarlägger saker som är viktiga för dig.

Anvisning

Reflektera över vilka saker du värdesätter och tycker är betydelsefulla i ditt liv. Betydelsefulla saker kan till exempel handla om saker i en parrelation, i familjelivet, arbetslivet eller fritiden.

Betydelsefulla saker kan till exempel vara:

  • familj
  • en parrelation
  • arbete och studier
  • att utveckla sig själv
  • att delta i samhället
  • estetik
  • andlighet och kontakten med något större
  • stabilitet och trygghet
  • att få uppleva nya saker
  • hälsa.

Fundera nu på vad som är betydelsefullt för dig.

Loading ...

Nu har du reflekterat över vilka saker som är betydelsefulla i ditt liv. Då kan du fundera på hur du skulle kunna börja agera konkret utifrån det.

Välj något som är viktigt för dig för tillfället och som du vill och kan börja göra. Fundera över vad som skulle kunna vara ett litet steg i den här riktningen.

Övning: Att göra betydelsefulla saker

Mål

Du hittar metoder för att leva enligt dina värderingar.

Anvisning

Välj något som är betydelsefullt och viktigt för dig och som du vill och kan börja göra.

Fundera över vad som skulle kunna vara ett litet steg i den här riktningen.

Loading ...