Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur ser depressionens onda cirkel ut?

Depression skapar en ond cirkel där negativa tankar, känslor och handlingar påverkar varandra.

Tankar, känslor och beteende påverkar alla varandra. När man är deprimerad fastnar man lätt i problematiska tanke- och handlingssätt, som påverkar sinnesstämningen negativt. Här nedan ser du ett exempel på detta:

Tanke: “Jag är dålig"

Känsla: "nedstämdhet"

Fysisk känning: “gråtmildhet”

Beteende: “stanna hemma”

  1. Tanken “Jag är dålig” kan ge upphov till en känsla av nedstämdhet.
  2. Den känslan påverkar i sin tur ens tankar och beteende. När man är nedstämd kanske man inte är sugen på att göra något, och att dra sig undan kan kännas som en bra lösning. Du kanske tänker: “Varför ska jag åka iväg och göra något, när jag mår så här?”
  3. Känslan av att vara nedstämd leder till fysiska känningar, till exempel ett tryck över bröstet eller gråtmildhet.
  4. Vissa beteenden, som att dra sig undan andra, kan till en början få en att må bättre en stund. Men om man fortsätter med det under en längre tid kan det dock leda till att sinnesstämningen sjunker ännu mer, och det kan leda till att man kritiserar sig själv.

På så sätt skapar tankarna, känslorna, de fysiska känningarna och hur man agerar en skadlig ond cirkel som upprepar sig själv. Det är viktigt att försöka skilja på vilka konsekvenser det man gör har både på kort och på lång sikt.

Vad kan jag göra?

Det är ofta svårt att direkt börja ändra på en känsla, t.ex. nedstämdhet. Därför försöker man i stället påverka sina känslor genom att:

  • utmana sina tankar
  • ändra på sitt beteende
  • genom att ta reda på vad som är viktigt för dig och sträva mot det.

Kom ihåg

Negativa känslor är också en del av det normala livet, och man behöver inte alltid kämpa emot dem.

I det här egenvårdsprogrammets verktygsdel hittar du övningar som kan hjälpa dig hantera symtomen.