Skip to main content

Egenvårdsprogram

Depressionstest

I början av egenvårdsprogrammet fyllde du i ett test om depression. Du kan nu fylla i testet på nytt och se om din depression har minskat under egenvårdsprogrammets lopp. Om du vill kan du också återvända till testet senare när du har gjort fler övningar.

Har dina symtom minskat? Fint! Det finns ingen anledning till oro om dina symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt liv idag. Om du tror att du kan leva ett mer fullvärdigt liv nu än tidigare, har du redan uppnått mycket. Tillfrisknandet kan också fortsätta även efter att du har slutfört egenvårdsprogrammet.

Om symtomen inte minskar och du känner att du behöver mer hjälp, berätta det för vårdpersonal. Tips för detta kan du hitta lite längre ner.

Känslan av att må bättre påverkas av många faktorer i din vardag. Till näst kommer vi att titta på några saker som påverkar det allmänna välbefinnandet.

Långt depressionstest (BDI-21)

Med depressionstestet Beck Depression Inventory kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan fylla i testet oavsett om du har diagnosen depression eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du vill skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller på den nationella kristelefonen 09 2525 0111 (på svenska 09 2525 0112). 

För varje nummer ska du välja det alternativ som bäst beskriver din situation och dina känslor. Svara utifrån hur du har känt den senaste veckan från och med i dag.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: Beck, A. T., Ward, C., & Mendelson, M. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim) 

Depressionstest för äldre (GDS-15)

Med hjälp av det här testet kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan göra testet oavsett om du har fått diagnosen depression eller inte. Testet är särskilt anpassad för personer över 65 år.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du har tankar på att skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller via den nationella kristelefonen 09 2525 0111 (på svenska 09 2525 0112).

Du kan svara antingen “ja” eller “nej” på varje fråga. Välj det alternativ som bäst beskriver hur du känner för tillfället

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Kurlowicz, L., & Greenberg, S. A. (2007). The geriatric depression scale (GDS). AJN The American Journal of Nursing, 107(10), 67-68. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim)