Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad gör jag om jag har självdestruktiva tankar?

Om din depression blir svårare eller om du har självdestruktiva tankar eller självmordstankar, ska du omedelbart söka hjälp.

Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson hur du känner.

Om du inte har en vårdkontakt bör du kontakta primärvården. I primärvården ingår till exempel hälsostationer, företagshälsovård, studerandehälsovård och privata läkarstationer.

Kom ihåg

Så många som var tionde person får någon gång självdestruktiva tankar.

Att skada sig själv genom att till exempel skära sig är vanligt bland personer som lider av depression och ångest. Man bör söka hjälp för självskadebeteende.

I följande delar får du lära dig mer om verktyg som hjälper dig att få kontroll över vardagen. Du lär dig också att känna igen tankar som kan ligga bakom depressionen.