Skip to main content

Egenvårdsprogram

Plan för varningstecken

Med varningstecken avses symtom som man börjar uppvisa innan den faktiska depressionen bryter ut.

Om du drabbas av återkommande depressioner, är det ännu viktigare för dig att identifiera dina varningstecken. Med hjälp av dem kan du påverka hur du mår redan i ett tidigt skede. Varningstecken kan märkas i form av tankar, känslor och handlingar.

När man lär sig känna igen sina egna depressionssymtom kan man också lära sig att stoppa dem innan de växer sig alltför starka.

I videon (2:29) berättar personer, som har upplevt depression, vad de gör då de märker symtom hos sig. Många får hjälp av en på förhand uppgjord plan. I planen kan till exempel ingå att kontakta en närstående eller en bekant person inom vården.

Övning: Mina varningstecken

Mål

Du identifierar dina varningstecken. Med hjälp av dem kan du upptäcka om din sinnesstämning börjar sjunka.

Anvisning

Med varningstecken avses symtom som man börjar uppvisa innan den faktiska depressionen bryter ut. Varningstecken kan förekomma som tankar, känslor och handlingar.

Det är viktigt att lära sig att identifiera sina varningstecken, så att man kan påverka sitt mående redan i ett tidigt skede.

Reflektera över dina varningstecken och gör en plan för dem.

Loading ...