Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas depression?

Det är viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt och att man påbörjar behandlingen i tid. Utdragen depression leder till försämrad funktionsförmåga och livskvalitet. Ju längre tid som går, desto svårare blir det att tillfriskna.

Det är möjligt att bli av med depressionssymtomen helt och hållet. 

I följande video (1:30) berättar överläkare Suoma Saarni om vilka effekter egenvårdsprogrammet, läkemedelsbehandling, nätterapi och psykoterapi har mot depression. Alla är effektiva behandlingsformer.

Nedan kan du läsa mer om behandlingsformerna.

Egenvårdsprogram för självständigt arbete

Ibland kan vi genom vårt sätt att tänka eller bete oss göra så att vi mår sämre. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det. Då kan vi också ändra våra skadliga tanke- och beteendemönster.

Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster. Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

Du kan använda detta egenvårdsprogram:

  • självständigt
  • medan du väntar på annan vård
  • som tillägg till annan behandling
  • när övrig behandling har avslutats.

Stöd av andra

Många upplever att de känner sig lättade efter att de har berättat om sina symtom för närstående. Dina närstående har kanske också märkt av dina symtom. Du kan få överraskadande mycket stöd och förståelse när du talar med andra.

Om det inte är möjligt att prata med närstående kan du söka dig till olika former av kamratstöd. Kamratstöd förekommer både i gruppform och på tumanhand och träffarna kan vara både ansikte mot ansikte och på distans. Det finns också kamratstödsverksamhet som handleds av social- och hälsovårdspersonal.

"Sorgen halveras när man pratar"

I följande video (2:50) berättar personer, som har upplevt depression, att de börjat må bättre efter att ha pratat om sina symtom med närstående eller andra människor som har upplevt depression.

Liisa, som medverkar i videon, säger att delad glädje fördubblas, medan sorgen halveras när man pratar om den.

Specialisthjälp

Vid behandling av depression används ofta psykosociala behandlingsformer och läkemedelsbehandling. Dessa kan erbjudas antingen separat eller parallellt.

Psykosociala terapiformer är evidensbaserade. Psykoterapi och annan samtalsterapi är exempel på psykosociala behandlingsmetoder som erbjuds av professionella och som bygger på interaktion. Nätterapi bygger på ett mer självständigt arbetssätt.

Psykoterapi och andra samtalsbehandlingar

Inom psykoterapi och annan samtalsbehandling bearbetar man svåra saker först och främst genom att samtala. Vid behov kan man göra övningar för att identifiera och ändra tillvägagångssätt som skapar symtom.

Du kan delta i vården ensam, med din partner, med din familj eller i grupp. Kort samtalsterapi finns att tillgå inom till exempel primärvården.

Du kan också söka dig till psykoterapi på egen bekostnad. Om du har diagnostiserats med en psykisk störning som hotar din arbets- eller studieförmåga kan du ha rätt till rehabiliteringspsykoterapi med ekonomiskt stöd av FPA. På vissa områden i Finland kan du också få psykoterapi genom en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Nätterapi

Nätterapi är en effektiv behandlingsmetod för lindrig och medelsvår depression.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller en smart enhet där terapeuten ger dig stöd för att göra framsteg.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader.

I nätterapin reflekterar du över dina svårigheter och tanke- och beteendemönster samt lär dig nya tillvägagångssätt. Programmet ger dig information i form av texter, videor och övningar, som hjälper dig att arbeta vidare. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi på mottagning.

Om du tycker att det låter intressant med nätterapi, vänd dig till en läkare. Alla läkare kan utfärda en remiss för nätterapi.

Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

Läkemedelsbehandling 

Läkemedelsbehandling kan användas som tillägg till annan behandling för att lindra symtom. Tala med din läkare om ditt eventuella behov av läkemedelsbehandling.

Magnetstimulering av hjärnan

Vid transkraniell magnetstimulering (TMS) av hjärnan skickas magnetimpulser mot huvudet som tillfälligt påverkar hjärncellernas funktion.

Under åtgärden är patienten vaken och sitter i en vårdstol. Vanligtvis ges åtminstone 10–20 behandlingar. Man genomför flera behandlingar i veckan.

Magnetstimulering har visat sig lindra depression när den appliceras på områden i hjärnans frontallob.

Elbehandling av hjärnan

Elbehandling av hjärnan (ECT-behandling), är en effektiv och väl beprövad behandlingsform. Behandlingen påverkar bland annat ämnesomsättningen i hjärnan och halterna av signalsubstanser.

Elbehandling kan användas för att behandla svår depression när läkemedel inte hjälper, eller om patienten uppvisar psykotiska symtom eller självmordstankar.

Patienten sövs under behandlingen för att inte känna smärta. Man leder ström till huvudet i några sekunder, vilket skapar en elektrisk urladdning i hjärnan. Behandlingen ges vanligtvis 2–3 gånger i veckan och sammanlagt ungefär  4–16 gånger.

Ljusterapi kan användas på egen hand

Med ljusterapi kan man behandla symtom relaterade till depression under den mörka tiden på året (höst- och vinterdepression). Ljusterapilampor går att köpa i dagligvaruhandeln.

Ljusterapi kan öka blodcirkulationen i hjärnan och signalsubstansernas aktivitet samt lindra symtom.

Behandlingen innebär vanligtvis att man befinner sig vid lampans starka ljus (2 500 lux) i 1–2 timmar per dag.

 

Kom ihåg

Egenvårdsprogrammets anvisningar är särskilt viktiga i ett tidigt skede av en depression och vid lindrig depression.
Nätterapi passar för lindrig och medelsvår depression.
Vid svår depression behövs dessutom mer intensiv vård.