Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Lär dig att observera dina tankar och känslor

Att observera och identifiera känslor och tankar är viktigt för att bryta den onda cirkeln.

Övning: Själviakttagelse vid depression

Mål

Du blir bättre på att förstå hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Detta hjälper dig att utmana och ändra på dem.

Anvisning

Observera i ett par dagar sådana situationer där det dyker upp tankar och känslor som är kopplade till depressionen.

Vilka situationer handlar det om? Vilka tankar och känslor väcks? Hur agerar du då? Vad får det för följder?

Välj en situation. Fyll sedan i alla punkter – utgå från situationen och gå via tanken och känslan till beteende.

På så sätt kan du få en uppfattning om hur du agerar och utmana dina tankar.

Loading ...