Skip to main content

Egenvårdsprogram

FUNKTIONELLA VERKTYG

Nu lär du dig att planera och utföra aktiviteter som skapar balans i din vardag.

För att tillfriskna från depression är det viktigt att få en känsla av kontroll och att göra mer betydelsefulla saker i vardagen.

Att sova och vila leder inte alltid till att man verkligen slappnar av. Med hjälp av korta övningar lär du dig att utöka antalet verkligt avslappnande stunder i vardagen.

Kom ihåg

Det är viktigt att ha en balans mellan vila och tillräckligt mycket aktiviteter. Man ska dock inte endast lyssna på behovet av att vila.