Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för depression. Fint!

Förhoppningsvis fick du användbar kunskap och nya idéer och verktyg för att lindra dina symtom. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. Kom också ihåg att belöna dig själv.

Fortsätt att skriva aktivitetsdagbok så att du lär dig att upptäcka vilka faktorer som påverkar din sinnesstämning.

Tillåt dig själv vilodagar och planera till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Kom ihåg

Tveka inte att söka hjälp om dina symtom förvärras eller om du känner att de hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet.

I följande video (1:20) får du höra fler tips på hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Var får jag hjälp?

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Tveka inte att söka hjälp om dina symtom på depression eller ångest förvärras eller om du känner att de hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet.

Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson hur du mår. Om du inte har en vårdkontakt är primärvården oftast den rätta instansen att vända sig till för en person med depression. I primärvården ingår hälsostationer, företagshälsovård och privata läkarstationer.

Nätterapi

Om du fick hjälp av egenvårdsprogrammet, men upplever att du skulle behöva ännu mera stöd, kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller smarta enhet. En nätterapeut följer dina framsteg, ger feedback på uppgifter som du gör och hjälper dig framåt. I nätterapin behandlas delvis samma teman som i det här vårdprogrammet och du får göra fler övningar.

Du gör uppgifter varje vecka i cirka 3–4 månaders tid. I terapin fortsätter du reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av textinnehåll, videoklipp och övningar.

När nätterapin påbörjas i rätt stund och med rätt fokus har den visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi som sker ansikte mot ansikte.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka från det att läkaren har gjort en remiss.

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och att du finner glädje i livet!