Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är symtomen på depression?

Att uppleva besvikelse och sorg i olika livsskeden innebär inte depression, men om sådana känslor pågår under lång tid kan de leda till depression.

Ett enstaka symtom innebär inte att man är deprimerad. Depression är en sjukdom där man uppvisar flera olika symtom sammanhängande under en längre tid.

Symtomen är inte alltid lätta att känna igen själv. Om en närstående blir orolig över ditt mående lönar det sig att lyssna på hen.

I följande video (1:42) berättar överläkare Suoma Saarni hurdana symtom som kan tyda på depression och i vilka fall det kan vara bra att söka hjälp. 

Typiska symtom på depression

Symtom kopplade till sinnesstämning och självkänsla:

 • långvarigt nedstämd sinnesstämning
 • lättretlighet
 • återkommande tankar på döden
 • minskat självförtroende
 • ökade självanklagelser
 • svårigheter att fatta beslut
 • brist på intresse för saker som tidigare har fått en må bra
 • koncentrationssvårigheter

Fysiska symtom:

 • utmattning och trötthet
 • minskad funktionsförmåga och problem med att få saker gjort
 • oförklarliga fysiska symtom (t.ex. huvudvärk, illamående, muskelvärk)
 • förändringar i aptiten (t.ex. ökad eller minskad aptit)
 • sömnstörningar (t.ex. att man sover för mycket, vaknar väldigt tidigt på morgonen eller har svårt att somna om)

Hur märks depression i vardagen?

Depressionen utvecklas stegvis.

De första tecknen kan ta sig uttryck som en känsla av att man tappar kontrollen över sin vardag och sitt liv. Detta kan framkomma som förändringar där hemma. Man t.ex. låter bli att diska och städa, och orkar inte bry sig om att det är stökigt.

I början av depressionen kan arbets- och funktionsförmågan utanför hemmet verka vara bra under en lång tid, trots att man annars tydligt kan se tecken på depression.

Det är bra att söka hjälp och ta tag i saker redan i ett tidigt skede, så att depressionen inte hinner bli för djup.

Grunderna för att må bra i vardagen baseras på flera saker:

 • balans mellan tillräcklig vila och aktivitet
 • motion
 • hälsosam kost
 • minimera rusmedelsanvändning
 • att göra tillräckligt mycket sådant man tycker om eller som ger en upplevelse av att man lyckas med något

Hur känns depression?

I följande video (2:49) berättar personer, som har upplevt depression, vilken typ av symtom depression orsakar hos dem.

Övning: Mina symtom

Mål

Du  identifierar vilka symtom din depression ger upphov till.

Anvisning

Depression är en sjukdom där man uppvisar olika typer av symtom sammanhängande under en längre tid.

Gå igenom listan med symtom här ovan. Skriv ner dina egna symtom så exakt som möjligt.

Mina symtom:

Loading ...

Kom ihåg

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. 
Det är viktigt att snabbt identifiera depressionen och påbörja behandlingen.