Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Lär dig att utmana dina tankar

Förutom att du lär dig att acceptera och släppa tankar kan du också försöka utmana dem.

Du kan fråga dig själv:

  • Även om jag tolkar den här situationen på ett visst sätt, är det verkligen fakta?
  • Skulle man kunna tolka situationen på något annat sätt?

Det negativa tankesättet automatiseras lätt. Det lönar sig att medvetet lära sig att också fokusera på positiva och alternativa tankar.

Skriv ner dina dömande tankar i olika situationer. Fundera på hur man skulle kunna tolka situationen på andra sätt. Öva på det här under de kommande dagarna. Till din hjälp kan du använda den här blanketten.

Övning: Utmana dina tankar

Mål

Du lär dig att utmana dina negativa och dömande tankar. Du lär dig också att medvetet tänka mer positivt och på så sätt påverka dina känslor.

Anvisning

Skriv ner negativa tankar som du upptäcker hos dig själv i olika situationer. Fundera samtidigt på hur du skulle kunna tolka situationen annorlunda.

Bedöm också om ditt känslotillstånd ändras när du tänker på det andra sättet. Bedöm dina känslor på skalan  010.

Loading ...