Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Öka kontrollen över vardagen

Att få tillbaka kontrollen över vardagen är viktigt för att tillfriskna från depression.

Man kan bli aktiv i vardagen igen genom att ändra på vad man gör. Det är oftast möjligt, trots att tankarna, känslorna och kroppen kan kämpa emot. Det lönar sig att se till att man går framåt gradvis och med små steg i taget.

Det är viktigt att ha balans mellan vila och tillräckligt mycket aktiviteter. Man ska dock inte bara lyssna på behovet av att vila.

Fem saker som stärker psykiska hälsan

I videon (1:31) presenterar Suoma Saarni, överläkare i psykiatri, fem viktiga delområden i vardagen. Alla fem områden inverkar starkt på hur bra vi mår psykiskt. Det lönar sig att satsa på dem ifall man lider av depression. 

Områdena är:

  1. sömn och vila
  2. matvanor
  3. motion
  4. sociala relationer
  5. meningsfulla fritidsaktiviteter

Områdena är lika många som fingrarna på handen. Den så kallade Må bra -handen är en beskrivning utvecklad av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. 

Öka kontrollen över vardagen inom olika delområden

Övning: Öka kontrollen över vardagen

Mål

Du lär dig att observera och ändra ditt agerande. På så sätt får du stegvis tillbaka ditt aktiva liv.

Anvisning

Svara på frågorna nedan. Fundera på var du behöver en förändring, och hur du skulle kunna påbörja den förändringen.

Exempel

"Jag skulle vilja förbättra min grundkondition, så att jag orkar mer"

Loading ...