Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika sätt att hantera och övervinna utmattningsymtomen.

Hur har du hittills försökt klara av utmaningarna i ditt liv samt utmattningen?

  • Har du bitit ihop och försökt ännu hårdare?
  • Har du stängt av dina känslor och känningar och bara fokuserat på att prestera, både i livet och arbetslivet?
  • Har vissa av de metoder du provat på verkat fungera, men de har ännu inte blivit rutinmässiga och en del av din vardag?

En del av de sätt och metoder du har provat på kan ha fungerat tillfälligt, men inte på lång sikt.

Vilka metoder vill du fortsättningsvis använda?

Stanna upp en stund och skriv ner de copingmetoder som du har använt dig av hittills. Lägg ett + framför de metoder som du vill vidareutveckla.

Det krävs förändringar på många områden i livet

Det är sällan möjligt att tillfriskna från utmattning helt på egen hand. Man kan få till stånd de förändringar som krävs på arbetsplatsen och hemma genom att lära sig nya förmågor och sätt att handskas med svåra situationer, t.ex. att lära sig att ta upp saker till diskussion och förhandla. Det kan även krävas att man exempelvis deltar i en trepartsförhandling (ett möte där arbetstagaren, chefen och representanter för arbetshälsovården deltar).

Olika metoder för att åstadkomma en förändring

Den goda nyheten är att du kan lära dig att kontrollera dina reaktioner, känslor och handlingar, och därmed dina symtom. Du har själv nyckeln till framgång, eftersom du själv är den som känner dig bäst.

Till näst får du lära dig metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över utmattningssymtomen. Vissa metoder kanske du redan känner till, medan andra är helt nya och obekanta.

Förhoppningsvis hittar du metoder som passar dig och som du kan tillämpa i vardagen. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Det är tydligt att du har stannat upp för att reflektera kring din situation och vill ha en förändring.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa informationen även faktiskt gör övningarna. Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du konkreta steg mot att förbättra din situation.

Hur gör man övningarna?

En del övningar tar längre tid att utföra än andra. Det viktiga är att du fortsätter göra övningarna även om det känns utmanande.

Vissa övningar behöver upprepas många gånger så att förändringen kan bli mer bestående. Att lära sig något nytt kräver ofta repetition och flera försök.

De övningar som du tycker är särskilt bra ska du lägga på minnet och återkomma till regelbundet.

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du för höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Förändringar tar tid

Motivationen till att göra förändringar i livet varierar. Ibland har man mera krafter och ork för att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att detta är helt naturligt.

Ingå ändå ett avtal med dig själv: prova på att följa anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först efteråt om de varit till nytta för dig.

I den kommande delen får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya ditt sätt att tänka. Gör de övningar som känns nödvändiga för dig. Var noga med att lyssna på dina inre resurser.