Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur förändras kroppens funktioner av utmattning?

Utmattning anses inte vara en formell sjukdom. Det är fråga om svårigheter att anpassa sig till de krav som ställs i situationen eller av omgivningen. Denna överbelastning kan ta sig uttryck i mängd olika symtom.

Normalt använder kroppen sina resurser ekonomiskt, men när den är utmattad lyckas det inte. Detta kan starta en spiral där flera av kroppens regleringssystem inte fungerar som de ska.

Ur medicinsk synvinkel räknas symtomen på utmattning till funktionella störningar. Detta innebär att symtomen bör försvinna när situationen underlättas.

Undersökningar visar ändå att långvarig stress är förknippad med otaliga olika sjukdomar, såsom sjukdomar i hjärtat och cirkulationsorganen samt autoimmuna sjukdomar.

Kroppens uppfattning om ett normaltillstånd störs

Idag vet man att utvecklingen av stressrelaterade sjukdomar är förknippad med förändringar i kroppens jämviktsläge.

Belastning och jämvikt

Tidigare trodde man att kroppen alltid försöker återgå till sitt jämviktsläge. Återgången till jämvikt kallas homeostas. Senare har man observerat att om belastningen fortgår så förändras homeostasen.

Istället för att återgå till jämviktsläget börjar kroppen anpassa sin verksamhet. Då skapar kroppen ett nytt jämviktsläge åt sig, dvs. ett nytt normalläge som det återgår till. Denna strävan efter det nya förändrade läget kallas allostas.

Ju längre belastningen varar, desto mer avviker det nya jämviktsläget från det normala läget. Då fungerar kroppen under en allt större belastning. Denna belastning kallas allostatisk belastning.

Utmattningens svårighetsgrad

När utmattningen fortsätter sätts kroppens förmåga att tåla olika belastningar allt hårdare på prov. Utmattningens svårighetsgrad kan bero lika mycket på dess varaktighet som på symtomens intensitet.

Stoppa utmattningen i tid

Det lönar sig att försöka förebygga utmattning. Det lönar sig att åtminstone stoppa dess framskridande i ett så tidigt skede som möjligt. När utmattningen är ett faktum är den en ihärdig följeslagare. Enligt olika undersökningar ger utmattning ofta upphov till symtom ännu efter 8–10 år.

En lindrig utmattning förstör inte funktionsförmågan, men att arbeta utmattad belastar såväl hjärnan som den övriga kroppen mer än vanligt.

Om du känner att du håller på att bli utmattad ska du inte låta situationen framskrida tills du får ett sammanbrott (burnout). Att medvetet sakta in och stanna upp möjliggör ofta även mer kontrollerade sätt att lösa situationen.

Kom ihåg

Det lönar sig att bekämpa utmattning så gott man kan. Symtom på utmattning kan fortfarande kvarstå efter 8–10 år.