Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Att prioritera

Du kan komma i konflikt med dig själv, ditt liv och ditt arbete på många olika sätt.

Ditt arbete har kanske förändrats så att du inte längre känner att du klarar av det tillräckligt bra. Du kanske våndas mellan kundernas behov och arbetsplatsens resultatkrav. Vissa upplever att stämningen på andra sätt har blivit tryckande.

Samtidigt kan det ske andra förändringar i livet som kräver uppmärksamhet och energi. Till exempel kan en sjuk familjemedlem eller ett barn som flyttar hemifrån behöva ditt stöd.

Vet du vem du är och vad du vill?

Du kanske upptäcker att du har glömt bort dig själv på ett så grundläggande sätt att du inte längre ens vet vad du behöver eller vad du gillar.

Det kan också vara så att du märker att du aldrig desto mer har tänkt på dina egna preferenser, utan alltid har försökt besvara eller uppfylla andra personers och samhällets krav.

Det är nödvändigt att reflektera över värderingar

För återhämtning är det nödvändigt att:

  • utvärdera sitt eget liv
  • granska i vilken ordning saker ska prioriteras.

Vanligtvis leder denna bedömning till att den egna hälsan och välbefinnandet stiger högre upp på listan.

Du kan utforska dina prioriteringar i livet med hjälp av följande uppgifter nedan.

Övningar som hjälper dig att reflektera över dina värderingar

Övning: Värderingar och tidsanvändning

Varför?

I denna övning kan du ta reda på hur väl din tidsanvändning stämmer överens med det som du anser vara viktigt och värdesätter.

Du får en uppfattning om huruvida du använder tillräckligt med tid för sådant som är viktigt för dig.

Hur?

Prioritera i en lista de saker som du känner är mest värdefulla i ditt liv. Ordna sakerna så att den viktigaste kommer först.

Titta sedan på den föregående veckan i din kalender, och räkna ut hur stor del av din vakna tid som du använde för var och en av de tre viktigaste sakerna på din lista. Uppskatta mängden i procent. Tänk sedan på vart resten av din vakna tid gick. Hur ser det ut?

Loading ...

Övning: En lista med 100 punkter

Varför?

Med hjälp av en lista med hundra punkter kan man angripa sina önskemål i livet på ett lite överraskande sätt. Att göra en lista ger dig ett nytt perspektiv på vad du vill uppnå och hur du vill att ditt liv ser ut framöver. Gör uppgiften ända till slut.

Du får en tydligare uppfattning om vilka delområden i ditt liv du vill ändra på.

Hur?

Fortsätt följande mening hundra gånger: "Jag vill inte längre..." i rutorna nedan, på din telefon, på ett papper eller i den bifogade PDF-filen.

---

Skriv alla hundra meningar på en gång. Meningarna behöver inte vara fullständiga. Du behöver inte oroa dig för eventuella upprepningar. Det viktigaste är att du fortsätter skriva tills alla hundra punkter är ifyllda.

Ibland kan du känna att du inte kommer på något mer, men det stämmer inte. Du kommer säkert på hundra punkter bara du fortsätter att skriva.

Detta skede av uppgiften tar cirka 20–25 minuter.

Ett exempel

Jag vill inte längre...
1. ... ta hand om familjens ekonomi ensam
2. ... byta vinterdäck på bilen
3. ... lyssna på förebråelser
4. ... vara ordentlig

Loading ...

Fundera nu noggrannare på din lista. I allmänhet framträder tre delar som avviker från varandra en aning.

  • Den första tredjedelen är vanligtvis ganska förutsägbar, åtminstone enligt dig själv. Det är inte så konstigt eftersom man ofta börjar med att skriva ner sådana saker man mest tänker på.
  • I den andra tredjedelen börjar de olika temana ofta bli allt tydligare.
  • De klarnar ytterligare i den sista tredjedelen.

Blandat med de mer bekanta temana i den sista tredjedelen kan det förekomma totalt överraskande saker. När du skriver tillräckligt länge kan du få fram sådana sanningar och tankar som du inte ens själv varit ordentligt medveten om.

Bli ändå inte förskräckt och tro inte att du omedelbart måste ändra ditt liv på grund av dessa tankar som slunkit fram från den mer eller mindre omedvetna sidan i dig.

Ta vara på dessa nya insikter samt på de mer uppenbara teman som har kommit fram. Kopiera och spara texten i en anteckning eller fil eller ta skärmdumpar av svaren i rutorna. Använd dem som information och material för vidare bearbetning.

Vad vill jag?

Stanna upp ännu ett ögonblick och titta på vad du har skrivit. Vad säger det dig om vad du vill ha utav livet? Skriv ner detta i några meningar.

Stanna upp ett tag för att titta på din lista. Vilka tankar väcker den hos dig?

Loading ...

Kom ihåg

Med tanke på återhämtningen är det nödvändigt att utvärdera sitt liv och hur man prioriterar saker och ting.