Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Många upplever utmattning som orsakas av kroppens och psykets reaktioner på en långvarig stress. Om man under en lång tid måste ge mer än man får, och försöka mer än man har krafter till, kommer man till en punkt då psyket och kroppen inte längre kan anpassa sig till situationen.

Utmattning tar sig uttryck bland annat som

  • en trötthet som inte går att vila bort
  • en lust att dra sig undan från andra
  • problem med koncentrationsförmåga och minne

Utmattning är ett högt rop på hjälp från kroppen och psyket. Det föregås vanligtvis av långvarig ansträngning under orimlig press. Stressen kan också vara knuten till att leva i en ständig och svårlöslig konflikt.

Kroppen vänjer sig gradvis vid en allt större belastning, även om den inte kan återhämta sig tillräckligt från den. Med tiden leder detta till fel i kroppens regleringssystem, förändringar i det centrala nervsystemets funktion och till att kroppen får allt svårare att läka sig själv.

Det är vanligt att man i åratal har stretat på utan ordentlig ork och uppevt olika symtom.

Att man bryter ihop av utmattning är kroppens och psykets sätt att kasta in handduken i det skedet då man har helt slut på metoder och krafter.