Skip to main content

Egenvårdsprogram

Symtomtest för utmattning

I början av egenvårdsprogrammet fyllde du i ett symtomtest för utmattning. Du kan nu fylla i testet på nytt och se om dina utmattningssymtom har minskat under egenvårdsprogrammets lopp. Om du vill kan du också göra testet på nytt senare när du har gjort fler övningar.

Symtomtest för utmattning (KEDS)

Karolinska Institutet i Stockholm har utvecklat självskattningstestet KEDS, som gör att du med relativ tillförlitlighet kan avgöra hur stor risk för akut utmattning du har just nu.

Anvisningar

Läs noggrant igenom följande anvisningar för att besvara frågorna och räkna poängen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det alternativ som bäst beskriver hur du har mått under de senaste två veckorna.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Besèr, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, Å. & Åsberg, M. (2013). Construction and evaluation of a self rating scale for stress‐induced Exhaustion Disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Scandinavian Journal of Psychology 55, 72–82.

Mer information (på finska): Duodecim

Har dina symtom minskat?

Fint! Det finns ingen anledning till oro om dina symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt liv idag. Om du tror att du kan leva ett mer fullvärdigt liv nu än tidigare, har du redan uppnått mycket. Återhämtningen kan också fortsätta efter att du har slutfört egenvårdsprogrammet.

Om dina symtom inte minskat

Om du känner att du behöver mer hjälp kan du ta kontakt med sjukvården. Tips för detta kan du hitta lite längre fram.

Många faktorer i vardagen får oss att må bättre. Till näst kommer vi att titta på några saker som påverkar hur man mår generellt.